Samenwerking iPlay Water Attractions en SafeSlide

Spelen, 30 januari 2024

Keurmerkinstituut is een samenwerking aangegaan met iPlay Water Attractions en SafeSlide op het gebied van het inspecteren van waterglijbanen en (water-) speeltoestellen. Waar iPlay Water Attractions deskundig is op het gebied van het ontwerp en installatie is SafeSlide deskundig op het gebied van het onderhoud. In de samenwerking zal de initiële inspectie (nulmeting) en 3-jaarlijkse her-inspectie door Keurmerkinstituut worden uitgevoerd.

Initiële inspectie (nulmeting) en 3-jaarlijkse her-inspectie 

Waterglijbanen en (water-) speeltoestellen vallen onder het Warenwetbesluit attractie- en speeltoestellen (WAS). Voordat ze in gebruik worden genomen moeten ze daarom gecertificeerd zijn door een aangewezen keuringsinstelling (AKI) als Keurmerkinstituut. De keuring gebeurt aan de hand van het WAS en de Europese normen NEN-EN1069-1 en -2.

Het is aan de fabrikant van de waterglijbanen en (water-) speeltoestellen om te bepalen wat de minimale inspectiefrequentie moet zijn. Die frequentie moet bij certificering aan de keurende instantie (AKI) worden voorgelegd. De AKI bepaalt vervolgens of deze frequentie voldoet voor de te keuren waterglijbanen en (water-) speeltoestellen. De Europese normen schrijven voor dat ‘een inspectie minstens eenmaal per jaar moet worden uitgevoerd door een onafhankelijk expert’ als bijvoorbeeld Keurmerkinstituut, SafeSlide of iPlay.

Wanneer u aantoonbaar wilt voldoen aan uw beheerverplichting kan Keurmerkinstituut in samenwerking met SafeSlide en iPlay uw inspecties verzorgen:
   - 1e jaar: initiële inspectie (nulmeting) door Keurmerkinstituut
   - 2e en 3e jaar: onderhoudsinspectie door SafeSlide en/of iPlay
   - 4e jaar: her-inspecties door Keurmerkinstituut

Bewijs van inspectie

Een inspectie van Keurmerkinstituut bestaat uit het beoordelen van de waterglijbanen en (water-) speeltoestellen aan de hand van het WAS en de Europese normen. De inspecteur onderzoekt in hoeverre de waterglijbanen en (water-) speeltoestellen afwijken van de oorspronkelijke toestand. Als gevolg van onder meer slijtage, achterstallig onderhoud of vandalisme kan deze veranderd zijn. De resultaten van de inspectie worden overzichtelijke samengevat in onze rapportage. Eventuele afwijkingen kunt u in samenwerking met SafeSlide en iPlay aanpakken. Na inspectie wordt een sticker met controledatum verstrekt.

Vragen over de veiligheid van waterglijbanen en (water-) speeltoestellen? Neem gerust contact op via spelen@keurmerk.nl.

Terug naar overzicht

Keurmerkinstituut: Certificatie | Inspectie | Onderzoek | Trainingen