Speeltoestellen gastouders moeten worden gekeurd

Spelen, 26 mei 2023

Op 12 mei 2023 jl. oordeelde de rechtbank Rotterdam dat speeltoestellen – binnen én buiten – van gastouders volgens het Warenwetbesluit attractie- en speeltoestellen (WAS) moeten worden gekeurd door een Aangewezen keuringsinstelling (AKI). Dit is de uitkomst in een zaak die een gastouder aanspande tegen de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA). 

Gastouderbureaus en -gezinnen 

Nederland is rijk aan gastouderbureaus en -gezinnen. Kleine kinderen worden een hele dag of deel van de dag opgevangen bij gastouders. In feite is sprake van een crèche aan huis. Het spreekt vanzelf dat de omgeving waarin de kinderen spelen, eten en huiswerk maken veilig dient te zijn. 

Ongeval

Na een ongeval heeft de NVWA een onderzoek uitgevoerd en een boete opgelegd omdat het speeltoestel niet volgens het WAS gecertificeerd was. Een artikel hierover in Kinderopvangtotaal meldt dat de rechtbank oordeelde dat ‘De boete die de gastouder kreeg kwijtgescholden moet worden omdat de gastouder, noch de gastouderbranche, noch de GGD, zich bewust waren van het feit dat speeltoestellen bij gastouders onder het WAS vallen’.

Het nieuwe WAS per 1 juli 2023

WAS2023 meldt dat het WAS is beperkt tot speeltoestellen die niet gebruikt worden in de sfeer van de particuliere huishouding. De rechter is het eens met de mening van de NVWA dat er bij gastouders geen sprake is van particuliere huishouding maar uitbating van een crèche die aan alle regels daarvoor moet voldoen. 

Hoe nu verder?

‘Valt een speeltoestel onder het WAS dan adviseren wij het speeltoestel buiten gebruik te stellen en het te laten keuren totdat het gecertificeerd is en dus aan de eisen van de WAS voldoet’ reageert NYSA, de brancheorganisatie voor gastouders, op haar website. ‘Houd hierbij ook rekening met het feit dat een actueel dossier of logboek per speeltoestel dient te worden bijgehouden.’

Workshop ‘Speeltoestellen in de gastouderbranche’

Keurmerkinstituut zal workshops houden over speeltoestellen in de gastouderbranche. U krijgt dan uitleg over de verantwoordelijkheden die u als beheerder heeft en wat de wettelijke verplichtingen zijn waar u zich aan moet houden als op uw locatie speeltoestellen staan. De workshops zijn met name interessant voor gastouderbureaus maar ook voor gastouders zelf. Na het volgen van deze workshop kunt u speeltoestellen scheiden van speelaanleidingen, weet u wat wel of niet onder het WAS valt en heeft u de handvatten om keuring van een speeltoestel aan te vragen zonder al te veel papierwerk. 

U kunt zich nu al inschrijven op de wachtlijst via opleiding@keurmerk.nl  (o.v.v. Wachtlijst workshop speeltoestellen gastouder). Wij informeren u zodra de trainingsdata bekend zijn. De training kan ook in-company gegeven worden.

Voor vragen kunt u bellen met 079 – 3637000, kantoor van Keurmerkinstituut, en vragen naar Dominique de Weerd.

Terug naar overzicht

Keurmerkinstituut: Certificatie | Inspectie | Onderzoek | Trainingen