Toegangsleeftijd trampolineparken gelijkgetrokken

Spelen, 20 januari 2023

Nederland staat vol met trampolineparken. In elke redelijk tot grote plaats is wel een hal te vinden die omgebouwd is tot trampolinepark. We kennen enkele grote ketens met soms wel meer dan 20 vestigingen, maar ook veel individuele spelers. Trampolineparken vallen onder het Warenwetbesluit attractie- en speeltoestellen (WAS), net als skate-, bounce- en clip ’n climbparken. Ze moeten aan het WAS voldoen en gecertificeerd zijn voor ingebruikname. Een onderdeel van de keuring is de beoordeling van het toezicht, de capaciteit en de toegangsleeftijd. Bij de keuring van een glijbaan op klimrek beperkt de keurder zich doorgaans tot de constructie en de ondergrond. Maar bij een groot park met vele bezoekers wordt ook het toezicht streng beoordeeld. 

Het toegangsbeleid van de parken verschilt enorm. Zo zijn er parken die zeer jonge kinderen toestaan daar waar andere pas vanaf 10 jaar gebruik mogen maken van de trampolines. In overleg met de hoofdrolspelers in de markt, de grote ketens en leveranciers is besloten de minimale toegangsleeftijd voor door het Keurmerkinstituut gecertificeerde parken vast te stellen op 6 jaar. Dit onder voorwaarde dat het toezichtplan ook geschikt is voor deze leeftijdsgroep. Daarnaast is bepaald dat de toddler-areas, oftewel de zones geschikt voor de allerkleinsten, alleen gebruikt mogen worden door kinderen tot maximaal 6 jaar. Hier geldt de voorwaarde dat elk kind begeleid moet worden door een volwassene.

Maar let op, bij aanpassing van de toegangsleeftijd zal in de meeste gevallen het certificaat van goedkeuring vervallen. Het is dan aan de Aangewezen keuringsinstelling (AKI) te beoordelen of herkeuring van een trampolinepark noodzakelijk is. Zo’n beoordeling gaat overigens vrij snel als deze wordt uitgevoerd door de keurder die ook het oorspronkelijke park heeft gekeurd.

Deze nieuwe afspraken geven duidelijkheid aan de markt. Bijkomend voordeel is dat alle parken op gelijke voet met elkaar concurreren en er geen onderscheid meer is in toegangsleeftijd. Inmiddels zijn al vele parken, met name de grote ketens, over gegaan op de nieuwe afspraken. Deze zijn op hun eigen websites terug te lezen. 

Heeft u vragen over de (her)certificering van trampolineparken, het opstellen van toezichtplannen of bent u geïnteresseerd in een workshop of training? Neem dan gerust contact op via spelen@keurmerk.nl.

- 7 februari 2023 -

Ter aanvulling en verduidelijking van onze eerdere berichtgeving: 

Keurmerkinstituut heeft vele trampolineparken gecertificeerd. Al die parken (of de leveranciers ervan) hebben een dossier ingediend met wisselende toegangsleeftijden. Er zijn parken die het toestaan om vanaf bijvoorbeeld 5 jaar al binnen te mogen en andere zitten op 8 jaar of soms zelfs daar boven. In gezamenlijk overleg met een aantal van die parken en de leveranciers is geoordeeld dat al de door Keurmerkinstituut gecertificeerde parken die kinderen ouder dan 6 jaar toestaan, ook zouden voldoen wanneer 6 jaar de minimum leeftijd is. Keurmerkinstituut geeft daarom nu iedereen de kans om de toegangsleeftijd aan te passen, en dus te verlagen naar 6 jaar. Daarvoor moet het eerder gecertificeerde toezichtplan worden aangepast en de nieuwe leeftijd worden vermeld. Dit plan moet aan Keurmerkinstituut worden voorgelegd ter beoordeling. Daarna zal, bij goedkeuring, een nieuw certificaat van goedkeuring uitgereikt worden.

De parken die kinderen jonger dan 6 jaar toelieten en daarvoor ook gecertificeerd zijn mogen dat natuurlijk zo houden. Immers, het certificaat is en blijft geldig. 

Terug naar overzicht

Keurmerkinstituut: Certificatie | Inspectie | Onderzoek | Trainingen