Typeplaatjes, kleine dingen met grote belangen

Spelen, 24 maart 2022

Het zijn kleine simpele dingen, typeplaatjes. Ze moeten op elk speeltoestel zitten dat in de openbare ruimte staat. Dit is geregeld in het Warenwetbesluit Attractie- en speeltoestellen (WAS), artikel 4 en 6. Wij praten u bij over onze ervaringen met typeplaatjes.

WAS, artikel 4 en 6

Artikel 4: Attractie- en speeltoestellen zijn van zodanige opschriften voorzien, dat zij bij redelijkerwijs te verwachten gebruik geen gevaar opleveren voor de veiligheid of de gezondheid van de mens.

Artikel 6: Attractie- en speeltoestellen zijn voorzien van de volgende, onlosmakelijk op of in het toestel aangebrachte, onuitwisbare opschriften of aanduidingen:

a. de naam en het adres van de fabrikant of importeur;

b. het bouwjaar;

c. de serie- of typeaanduiding;

d. het serienummer, voor zover van toepassing.

Controle bij inspectie

Vaak ontbreekt het adres van de leverancier maar in de regel worden verwijzingen naar websites ook goedgekeurd. Althans, als daar wel het adres op te vinden is. Met serie- of typeaanduiding wordt in feite de naam van het toestel bedoeld. Bij in serie geproduceerde toestellen wordt er daarnaast vaak een uniek serienummer op ieder toestel vermeld. Als er geen serienummer voorhanden is, zoals bij eenmalige toestellen, dan hoeft er dus geen vermelding plaats te vinden.

Soms staat meer informatie op het typeplaatje, zoals de bij het ontwerp gebruikte norm. Dit is absoluut geen verplichting. Extra informatie vermelden mag zolang het niet in conflict is met de wettelijk verplichte tekst.

Belangrijk is dat de tekst op het plaatje snel kan leiden naar de fabrikant van het toestel. Dit bijvoorbeeld in geval van een zwaar ongeval. Het snel achterhalen van de oorsprong kan er aan bijdragen dat andere toestellen uit dezelfde serie snel gesloten kunnen worden. Wijkt een plaatje af, of is het niet aanwezig dan kan de NVWA een boete opleggen van EUR 525,00 per geval. De ervaring is dat dit ook daadwerkelijk gebeurt. Keurmerkinstituut adviseert daarom bij inspecties altijd te controleren of het plaatje aanwezig is en de tekst voldoet.

Bron.

Terug naar overzicht

Referenties

Het Keurmerkinstituut; vakkundig, nauwkeurig en komen altijd hun afspraken na. Alles wat je wenst van een goede AKI!

SkateOn over Certificatie

Wij werken graag samen met het Keurmerkinstituut. Onze waterglijbanen en waterspeeltoestellen worden deskundig én onafhankelijk beoordeeld. Hun flexibiliteit en snelheid is geweldig.

Van Egdom over Certificatie

De samenwerking met het Keurmerkinstituut is zéér prettig. De zeer flexibele houding, zoals begrip voor het feit dat projectplanningen dagelijks kunnen wijzigen, zorgt samen met de proactieve houding, dat wij graag het Keurmerkinstituut vragen onze waterattracties te certificeren.

Watergames & More over Certificatie

IJreka heeft vaak complexe projecten die snel gecertificeerd moeten worden. We hebben ervaren dat het Keurmerkinstituut ondanks de vaak zeer korte doorlooptijd voor certificatie de kwaliteit niet uit het oog verliest. Prettig een keurder te kennen die meedenkt met de klant.

IJreka over Certificatie

Wij hebben het Keurmerkinstituut leren kennen als een betrouwbare deskundige partner die ons voorziet van een gedegen advies ten aanzien van onze certificeringen.

Eibe Benelux B.V. over Certificatie

Dank voor de vlotte wijze waarop de herkeuring en het afleveren van de rapportage heeft plaatsgevonden. Ook voor de wijze waarop wij zijn voorzien van adviezen omtrent de afhandeling.

Topos architectuur & bouwkunde over Certificatie

De samenwerking met Keurmerkinstituut verloopt zeer prettig, flexibel en met oog voor de specifieke wensen en eigenschappen van onze organisatie.

Geboortezorglus over Certificatie

Meld u aan voor onze nieuwsbrief

Onderwerpen

Keurmerkinstituut: Certificatie | Inspectie | Onderzoek | Trainingen