Verzegeling speeltoestellen NVWA

Spelen, 3 maart 2020

Recentelijk is een aantal speeltoestellen door de NVWA verzegeld. Het betreft onder andere speeltoestellen en luchtkussens. Maar ook enkele trampolineparken zijn na verzegeling gesloten. In welke gevallen vindt verzegeling plaats? Inspecteurs van de NVWA moeten optreden als ze zaken aantreffen die niet voldoen aan het WAS. Dat kan zijn op velerlei gebied. Speeltoestellen waarvan niet kan worden vastgesteld omdat het typeplaatje ontbreekt of het toestelnummer niet overeenkomt met het certificaat kunnen buiten gebruik worden gesteld. Ook een groot aantal luchtkussens is momenteel gesloten.

Het gaat daarbij om kussens zonder certificaat, of met een certificaat waarvan onvoldoende is vast te stellen dat deze bij het betreffende toestel hoort. Er is veel discussie over het plaatsen van meerdere luchtkussens op een certificaat. Dit is iets dat de wet in feite verbiedt maar toestaat als het een serie gelijke kussens betreft. Om verzegeling te voorkomen geeft het Keurmerkinstituut alleen nog certificaten per kussen uit.

In eerdere artikelen heeft Keurmerkinstituut gemeld dat ook de trampolineparken onder het WAS vallen. De afgelopen tijd is een aantal ongecertificeerde parken verzegeld. Dat hoeft overigens niet te betekenen dat ze qua ontwerp afwijken. Keurmerkinstituut adviseert beheerders en eigenaren van speeltoestellen goed na te gaan of de juiste certificaten in bezit zijn en deze voldoen en overeenkomen met de typeplaatjes op de toestellen. Stel speeltoestellen buiten gebruik terwijl de certificering wordt aangevraagd. Voor meer informatie zie www.keurmerk.nl

Terug naar overzicht

Meld u aan voor onze nieuwsbrief

Onderwerpen

Keurmerkinstituut: Certificatie | Inspectie | Onderzoek | Trainingen