Volledige herziening regelgeving attractie- en speeltoestellen (WAS) weer uitgesteld

Spelen, 15 juni 2021

De volledige herziening van de regelgeving voor  attractie- en speeltoestellen is weer uitgesteld. De afgelopen maanden zijn het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS), de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) en enkele keurende instanties, waaronder Keurmerkinstituut, bezig geweest met het schrijven van het Warenwetbesluit Attractie- en speeltoestellen (WAS 2021).

Al eerder werd bekend dat de naam aangepast moest worden naar WAS 2022 omdat publicatie pas op 1 januari 2022 zou kunnen plaatsvinden. VWS is tot de conclusie gekomen dat er nog meer tijd nodig is om een aantal e.e.a. goed te kunnen afronden. De termijn om het WAS en de nadere regels te herzien wordt daarom met 6 maanden verlengd, zodat het herziene WAS en de Warenwetregeling attractie- en speeltoestellen met ingang van 1 juli 2022 in werking kan treden. VWS laat weten dat een nieuwe planning zal worden gemaakt en dan ook bekend wordt wanneer de formele internetconsultatie van start zal gaan.

De nadere regels geven meer gedetailleerde uitleg over het besluit. Enkele onderwerpen die besproken worden betreffen de keuringsprocedure, omschrijving van onder het WAS vallende speeltoestellen en de inhoud en lay out van het nieuwe WAS-certificaat.

Jeroen Bos, Certificatie Manager: 'Keurmerkinstituut is van mening dat uitstellen niet te voorkomen was en dat we nu rustig de tijd kunnen nemen om een goed doordacht besluit op tafel te krijgen.’

Terug naar overzicht

Referenties

"Het Keurmerkinstituut; vakkundig, nauwkeurig en komen altijd hun afspraken na. Alles wat je wenst van een goede AKI!"

SkateOn over Certificatie van speeltoestellen

"Wij werken graag samen met het Keurmerkinstituut. Onze waterglijbanen en waterspeeltoestellen worden deskundig én onafhankelijk beoordeeld. Hun flexibiliteit en snelheid is geweldig."

Van Egdom over Certificatie van waterglijbanen

"De samenwerking met het Keurmerkinstituut is zéér prettig. De zeer flexibele houding, zoals begrip voor het feit dat projectplanningen dagelijks kunnen wijzigen, zorgt samen met de proactieve houding, dat wij graag het Keurmerkinstituut vragen onze waterattracties te certificeren."

Watergames & More over Certificatie van speeltoestellen

"IJreka heeft vaak complexe projecten die snel gecertificeerd moeten worden. We hebben ervaren dat het Keurmerkinstituut ondanks de vaak zeer korte doorlooptijd voor certificatie de kwaliteit niet uit het oog verliest. Prettig een keurder te kennen die meedenkt met de klant."

IJreka over Certificatie van speeltoestellen

"Wij hebben het Keurmerkinstituut leren kennen als een betrouwbare deskundige partner die ons voorziet van een gedegen advies ten aanzien van onze certificeringen"

EIBE Benelux B.V. over Certificatie van speeltoestellen

"Dank voor de vlotte wijze waarop de herkeuring en het afleveren van de rapportage heeft plaatsgevonden. Ook voor de wijze waarop wij zijn voorzien van adviezen omtrent de afhandeling."

Topos architectuur & bouwkunde over Certificatie van speeltoestellen

"De samenwerking met Keurmerkinstituut verloopt zeer prettig, flexibel en met oog voor de specifieke wensen en eigenschappen van onze organisatie."

Geboortezorglus over Certificatie kwaliteitsmanagement in de zorg

Meld u aan voor onze nieuwsbrief

Onderwerpen

Keurmerkinstituut: voor certificatie, inspectie, onderzoek en trainingen