Voortgang WAS 2021

Spelen, 12 april 2021

Later dit jaar zal het nieuwe Warenwetbesluit Attractie- en speeltoestellen (WAS 2021) worden gepubliceerd. Vlak daarna zullen ook de nadere regels openbaar gemaakt worden. Deze nadere regels geven meer gedetailleerde uitleg over het besluit. De invulling daarvan wordt momenteel besproken door het ministerie van VWS, de NVWA en enkele keurende instanties waaronder Keurmerkinstituut. Enkele onderwerpen die besproken worden in de nadere regels betreffen de keuringsprocedure, omschrijving van onder het WAS vallende speeltoestellen en de inhoud en lay out van het nieuwe WAS-certificaat.

Nieuwe eisen certificaten

Er worden nieuwe eisen gesteld aan de certificaten. Daarnaast bestaat de mogelijkheid dat niet-permanent geplaatste toestellen zoals luchtkussens van specifieke nummers voorzien moeten gaan worden. Het idee erachter is dat geen twee toestellen het zelfde nummer kunnen hebben. Beide maatregelen worden ingesteld om fraude te voorkomen. Het betreft nadrukkelijk nog slechts een concept. Ook is nog niet bekend welke instanties de nummers zal uitgeven en de controle er op zal uitvoeren.

Geldigheidsduur certificaten

De geldigheidsduur van de certificaten is ook een belangrijk onderwerp. Bij seriecertificatie wordt altijd een beoordeling uitgevoerd van het systeem voor de bewaking van de productiekwaliteit. In feite bekijkt de Aangewezen keuringsinstelling (AKI) hier of het systeem zo goed in elkaar zit dat aangetoond kan worden dat de hele serie gelijk is aan het eerste toestel. Echter, in de productie en het kwaliteitssysteem vinden regelmatig veranderingen plaats waardoor na enkele jaren niet zeker meer is of dezelfde kwaliteit geleverd wordt als op de dag van de eerste keuring. Daarom wordt nu nagedacht om herkeuringen in te voeren voor bepaalde speeltoestellen. Bij voldoen zal het certificaat verlengd worden.

Meer regels voor Verhuurders van luchtkussens

Verhuurders van luchtkussens zullen gebonden zijn aan meer regels dan voorheen. De overheid wil het aantal ongevallen met luchtkussens verminderen en stelt daarom extra eisen aan de gebruiksaanwijzing en het toezicht op de plaatsing van kussens. Verhuurders moeten er voor zorgen dat de huurder altijd de juiste valdempende middelen meekrijgt en mag zich niet beperken tot verhuur van het kussen alleen.

Naast deze onderwerpen worden nog vele andere thema’s besproken. Keurmerkinstituut zal hierover regelmatig in haar nieuwsbrief berichten. Klik hier om in te schrijven voor onze nieuwsbrief.

Terug naar overzicht

Referenties

"Het Keurmerkinstituut; vakkundig, nauwkeurig en komen altijd hun afspraken na. Alles wat je wenst van een goede AKI!"

SkateOn over Certificatie van speeltoestellen

"Wij werken graag samen met het Keurmerkinstituut. Onze waterglijbanen en waterspeeltoestellen worden deskundig én onafhankelijk beoordeeld. Hun flexibiliteit en snelheid is geweldig."

Van Egdom over Certificatie van waterglijbanen

"De samenwerking met het Keurmerkinstituut is zéér prettig. De zeer flexibele houding, zoals begrip voor het feit dat projectplanningen dagelijks kunnen wijzigen, zorgt samen met de proactieve houding, dat wij graag het Keurmerkinstituut vragen onze waterattracties te certificeren."

Watergames & More over Certificatie van speeltoestellen

"IJreka heeft vaak complexe projecten die snel gecertificeerd moeten worden. We hebben ervaren dat het Keurmerkinstituut ondanks de vaak zeer korte doorlooptijd voor certificatie de kwaliteit niet uit het oog verliest. Prettig een keurder te kennen die meedenkt met de klant."

IJreka over Certificatie van speeltoestellen

"Wij hebben het Keurmerkinstituut leren kennen als een betrouwbare deskundige partner die ons voorziet van een gedegen advies ten aanzien van onze certificeringen"

EIBE Benelux B.V. over Certificatie van speeltoestellen

"Dank voor de vlotte wijze waarop de herkeuring en het afleveren van de rapportage heeft plaatsgevonden. Ook voor de wijze waarop wij zijn voorzien van adviezen omtrent de afhandeling."

Topos architectuur & bouwkunde over Certificatie van speeltoestellen

"De samenwerking met Keurmerkinstituut verloopt zeer prettig, flexibel en met oog voor de specifieke wensen en eigenschappen van onze organisatie."

Geboortezorglus over Certificatie kwaliteitsmanagement in de zorg

Keurmerkinstituut: voor certificatie, inspectie, onderzoek en trainingen