WAS 2021 wordt WAS 2022

Spelen, 8 juli 2021

Middels onze nieuwsbrief houden we u op de hoogte van de voortgang in het herschrijven van het Warenwetbesluit Attractie- en Speeltoestellen (WAS). De nieuwe wetgeving werd tot nu toe gemakshalve "WAS 2021" genoemd maar is inmiddels aangepast in "WAS 2022". De publicatie er van is wederom uitgesteld en nu wordt gericht op het uitbrengen in juli 2022. Momenteel werken meerdere partijen aan het nieuwe WAS: de NVWA, het ministerie van VWS en een drietal AKI's waaronder Keurmerkinstituut.

Gebleken is dat er nog zeer veel te bespreken en herschrijven is en dat publicatie dit jaar niet meer haalbaar is. Enkele belangrijke onderwerpen waar de werkgroep mee bezig betreffen de reikwijdte, geldigheidstermijnen van certificaten, rechten en plichten van alle marktspelers, (tijdelijke) schorsing van aanwijzingen en geldigheid van buitenlandse certificaten.

Een groot aantal belangrijke onderwerpen is in het verleden onvoldoende belicht en een aantal nieuwe onderwerpen wordt toegevoegd. Het doel is het WAS duidelijker en minder complex te maken. Er wordt ook nagedacht over het toepassen van eigendomsbewijzen van verplaatsbare speeltoestellen, zoals luchtkussens. Bij verhandeling van zo'n toestel zal dan altijd duidelijk zijn wie de eigenaar is en waar het toestel vandaan komt. Doel hiervan is fraude en verhandelen van niet gecertificeerde, mogelijke onveilige, toestellen te voorkomen.

Als het concept klaar is zal de markt kans krijgen commentaar te leveren. Volg de ontwikkelingen via onze nieuwsbrief.

Terug naar overzicht

Referenties

"Het Keurmerkinstituut; vakkundig, nauwkeurig en komen altijd hun afspraken na. Alles wat je wenst van een goede AKI!"

SkateOn over Certificatie van speeltoestellen

"Wij werken graag samen met het Keurmerkinstituut. Onze waterglijbanen en waterspeeltoestellen worden deskundig én onafhankelijk beoordeeld. Hun flexibiliteit en snelheid is geweldig."

Van Egdom over Certificatie van waterglijbanen

"De samenwerking met het Keurmerkinstituut is zéér prettig. De zeer flexibele houding, zoals begrip voor het feit dat projectplanningen dagelijks kunnen wijzigen, zorgt samen met de proactieve houding, dat wij graag het Keurmerkinstituut vragen onze waterattracties te certificeren."

Watergames & More over Certificatie van speeltoestellen

"IJreka heeft vaak complexe projecten die snel gecertificeerd moeten worden. We hebben ervaren dat het Keurmerkinstituut ondanks de vaak zeer korte doorlooptijd voor certificatie de kwaliteit niet uit het oog verliest. Prettig een keurder te kennen die meedenkt met de klant."

IJreka over Certificatie van speeltoestellen

"Wij hebben het Keurmerkinstituut leren kennen als een betrouwbare deskundige partner die ons voorziet van een gedegen advies ten aanzien van onze certificeringen"

EIBE Benelux B.V. over Certificatie van speeltoestellen

"Dank voor de vlotte wijze waarop de herkeuring en het afleveren van de rapportage heeft plaatsgevonden. Ook voor de wijze waarop wij zijn voorzien van adviezen omtrent de afhandeling."

Topos architectuur & bouwkunde over Certificatie van speeltoestellen

"De samenwerking met Keurmerkinstituut verloopt zeer prettig, flexibel en met oog voor de specifieke wensen en eigenschappen van onze organisatie."

Geboortezorglus over Certificatie kwaliteitsmanagement in de zorg

Meld u aan voor onze nieuwsbrief

Onderwerpen

Keurmerkinstituut: voor certificatie, inspectie, onderzoek en trainingen