WAS2023 | Merk van goedkeur

Spelen, 17 maart 2023

Het concept voor het nieuwe Warenwetbesluit attractie- en speeltoestellen (WAS) wordt momenteel door meerdere deskundigen beoordeeld en becommentarieerd. Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) wil dit nieuwe besluit, WAS2023, op 1 juli 2023 publiceren. Een overgangstermijn is in principe niet van toepassing en dat houdt derhalve in dat de markt zich vanaf die datum aan het nieuwe besluit dient te houden.

Merk van goedkeuring

Eén van de in het oog springende veranderingen is de verplichting een merk van goedkeuring aan te brengen aan seriespeeltoestellen. Dit merk van goedkeuring wordt door de aangewezen keurende instelling (AKI) afgegeven en moet door de leverancier of fabrikant zelf worden aangebracht. In feite is het merk een bewijs van afgifte van het certificaat van goedkeuring en kunnen de verschillende instanties zo sneller zien of een geldig certificaat is afgegeven en het toestel aan het WAS voldoet.

Het conceptbesluit meldt overigens niet dat het merk ook op enkelstuks toestellen moet worden aangebracht. De details waar het merk van goedkeuring aan moet voldoen zijn terug te vinden in het conceptbesluit.

Training WAS2023

Keurmerkinstituut zal na publicatie van het nieuwe besluit trainingen houden over WAS2023. U krijgt dan uitleg over de wijzigingen die gaan plaatsvinden. De trainingen zijn met name interessant voor fabrikanten, leveranciers en inspecteurs van speeltoestellen. U kunt zich nu al inschrijven op de wachtlijst via opleiding@keurmerk.nl (o.v.v. Wachtlijst training WAS2023). Wij informeren u zodra de trainingsdata bekend zijn. De training kan ook in-company gegeven worden.

Terug naar overzicht

Keurmerkinstituut: Certificatie | Inspectie | Onderzoek | Trainingen