WAS aangepast

Spelen, 11 juni 2020

Eens in de zoveel jaren worden wetten en besluiten door de betreffende ministeries tegen het licht gehouden. Door de veranderingen in de markt en het voortschrijdend inzicht is het vaak noodzakelijk aanpassingen te verrichten. Daarom is het ministerie van VWS  druk bezig met het aanpassen van het Warenwetbesluit Attractie- en speeltoestellen en de bijbehorende documenten zoals de reikwijdte en de nota van toelichting. Wat kunnen we verwachten?

Het ministerie en de NVWA hebben meer behoefte aan het beter kunnen controleren van de keurende instanties (AKI). Bij onvoldoende functioneren zal de aanwijzing van deze instanties tijdelijk opgeschort kunnen worden. Daarnaast komt er een betere omschrijving van de inhoud van certificaten van goedkeuring. Het is niet altijd duidelijk bij welk toestel het certificaat hoort. Men denkt ook aan het afgeven van RAS-nummers voor luchtkussens. Deze nummers worden (bijvoorbeeld) door de NVWA van de AKI's  uitgegeven aan fabrikanten waardoor beter te herleiden zal zijn of het betreffende toestel inderdaad is gecertificeerd. Een belangrijke wijziging zal in de reikwijdte liggen. Hierin is omschreven welke toestellen onder het WAS vallen en dus keuringsplichtig zijn. Naar verwachting zal de reikwijdte sterk uitgebreid worden en zullen objecten die nu nog buiten het WAS vallen vanaf volgend jaar gekeurd moeten zijn. Het aangepaste WAS zal vermoedelijk in juli 2021 gepubliceerd worden.

Terug naar overzicht

Meld u aan voor onze nieuwsbrief

Onderwerpen

Keurmerkinstituut: Certificatie | Inspectie | Onderzoek | Trainingen