WAS in revisie

Spelen, 3 maart 2020

Het Warenwetbesluit Attractie- en speeltoestellen zal binnenkort weer een aantal wijzigingen ondergaan. Momenteel zijn medewerkers van het ministerie van VWS bezig in kaart te brengen op welke onderdelen aanpassing of aanscherping nodig is. Het is nu al duidelijk welke onderwerpen tegen het licht gehouden worden. Een drietal sommen we hier op.

Om meer duidelijkheid te geven welke speeltoestellen, en met name luchtkussens, onder afgegeven WAS-certificaten vallen zullen er mogelijk nieuwe regels worden opgesteld waar deze certificaten aan moeten voldoen. Nagedacht wordt over een bepaalde nummering van luchtkussens volgens het RAS-systeem. Dit systeem, welke ook al gebruikt wordt voor attractietoestellen, behelst de uitgifte van nummers door de overheid. Zo worden afgegeven certificaten beter beheerd en kunnen consumenten eventueel ook inzage krijgen.
Nagedacht wordt over het instellen van een tijdelijke termijn waarbinnen seriecertificaten geldig zijn. Dat zou inhouden dat de AKI bijvoorbeeld elke 2 jaar moet beoordelen of de seriecertificaten nog steeds terecht afgegeven zijn. Het kan namelijk zijn dat het toestel, de materialen of de productiewijze in de tussentijd zijn aangepast.
Ook wordt beoordeeld of de keurende instanties op hun vingers getikt kunnen worden indien het ministerie dat nodig acht. Te denken valt aan een tijdelijke schorsing of andere reprimande.
Wanneer het WAS herzien zal zijn is nog niet duidelijk. Middels deze nieuwsbrief houden we u op de hoogte.

Terug naar overzicht

Referenties

"Het Keurmerkinstituut; vakkundig, nauwkeurig en komen altijd hun afspraken na. Alles wat je wenst van een goede AKI!"

SkateOn over Certificatie van speeltoestellen

"Wij werken graag samen met het Keurmerkinstituut. Onze waterglijbanen en waterspeeltoestellen worden deskundig én onafhankelijk beoordeeld. Hun flexibiliteit en snelheid is geweldig."

Van Egdom over Certificatie van waterglijbanen

"De samenwerking met het Keurmerkinstituut is zéér prettig. De zeer flexibele houding, zoals begrip voor het feit dat projectplanningen dagelijks kunnen wijzigen, zorgt samen met de proactieve houding, dat wij graag het Keurmerkinstituut vragen onze waterattracties te certificeren."

Watergames & More over Certificatie van speeltoestellen

"IJreka heeft vaak complexe projecten die snel gecertificeerd moeten worden. We hebben ervaren dat het Keurmerkinstituut ondanks de vaak zeer korte doorlooptijd voor certificatie de kwaliteit niet uit het oog verliest. Prettig een keurder te kennen die meedenkt met de klant."

IJreka over Certificatie van speeltoestellen

"Wij hebben het Keurmerkinstituut leren kennen als een betrouwbare deskundige partner die ons voorziet van een gedegen advies ten aanzien van onze certificeringen"

EIBE Benelux B.V. over Certificatie van speeltoestellen

Meld u aan voor onze nieuwsbrief

Onderwerpen

Keurmerkinstituut: voor certificatie, inspectie, onderzoek en trainingen

Coronavirus (COVID-19) update - klik hier voor meer informatie