Controle bezoek van de RvA

Zorg en Welzijn, 20 november 2023

Keurmerkinstituut certificeert organisaties in Zorg & Welzijn op basis van verschillende normen en is erkend door de Raad voor Accreditatie (RvA). De certificaten op basis van NEN-EN 15224, HKZ (m.u.v. HKZ Zorg & Welzijn), Jeugdbescherming/Jeugdreclassering en Milieuthermometer Zorg (niveau Goud) worden uitgegeven onder accreditatie. De afgelopen periode vond het controle bezoek van de RvA plaats. 

Geaccrediteerde instellingen die certificaten en keurmerken afgeven

Iedereen kan certificaten en keurmerken afgeven. Maar er zijn ook certificerende instellingen (CI's) als Keurmerkinstituut die hierin gespecialiseerd zijn. Er zijn normen waarvoor een CI zich moet laten accrediteren om daarop te mogen toetsen en certificaten af te mogen geven. Accreditatie door de RvA is een garantie dat de CI voldoet aan speciaal daarvoor ontwikkelde internationale normen.

Commissie Certificatiezaken

Het hoogste adviesorgaan van Keurmerkinstituut is de Commissie Certificatiezaken. Een breed samengesteld college met vertegenwoordigers van diverse groepen belanghebbenden. Deze commissie ziet toe op alle certificatie-activiteiten, met name de onpartijdigheid ervan, en geeft de directie hierover gevraagd en ongevraagd advies. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met directeur Wim Glorie via zorgwelzijn@keurmerk.nl

Terug naar overzicht

Meld u aan voor onze nieuwsbrief

Onderwerpen

Keurmerkinstituut: Certificatie | Inspectie | Onderzoek | Trainingen