De Roze Loper uitleggen?

Zorg en Welzijn, 23 maart 2021

De Roze loper is een keurmerk voor zorg- en welzijnsinstellingen die ‘inclusief willen zijn’. Anders gezegd, instellingen die aandacht hebben voor sociale acceptatie van seksuele diversiteit. De aandacht voor sociale acceptatie van seksuele diversiteit sneeuwt makkelijk onder omdat het als vanzelfsprekend gezien wordt. De praktijk is echter dat binnen veel doelgroepen er nog ongemak heerst of er een taboe op rust.

Tolerantie, respect en openheid

De Roze loper geeft tevens een tool mee hoe ‘inclusief zijn’ tot stand kan worden gebracht - de tolerantiescan. Dit is tevens de scan die Keurmerkinstituut gebruikt om het keurmerk officieel te mogen uitreiken aan de zorg- en welzijnsinstelling.

De toetsing voor het keurmerk De Roze Loper kan gecombineerd, met uw huidige certificering worden uitgevoerd. De Roze Loper is een keurmerk voor bijvoorbeeld woon- en thuiszorginstellingen, organisaties voor mensen met een beperking, welzijnsorganisaties, GGZ en ziekenhuizen. Instellingen met het keurmerk zijn trots op deze erkenning. Ze laten hiermee zien dat iedereen welkom en geaccepteerd is, zich ook thuis en veilig kan voelen ongeacht seksuele voorkeur, genderidentiteit of intersekse conditie.

Roze certificaat

Heeft ook uw organisatie het doel dat ieder mens zich welkom en veilig voelt? Neem via het contactformulier contact op met Dominique de Weerd. Ook wanneer het u leuk lijkt om te sparren over dit Roze certificaat!

Terug naar overzicht

Blog Zorg en Welzijn

Referenties

"Het Keurmerkinstituut; vakkundig, nauwkeurig en komen altijd hun afspraken na. Alles wat je wenst van een goede AKI!"

SkateOn over Certificatie van speeltoestellen

"Wij werken graag samen met het Keurmerkinstituut. Onze waterglijbanen en waterspeeltoestellen worden deskundig én onafhankelijk beoordeeld. Hun flexibiliteit en snelheid is geweldig."

Van Egdom over Certificatie van waterglijbanen

"De samenwerking met het Keurmerkinstituut is zéér prettig. De zeer flexibele houding, zoals begrip voor het feit dat projectplanningen dagelijks kunnen wijzigen, zorgt samen met de proactieve houding, dat wij graag het Keurmerkinstituut vragen onze waterattracties te certificeren."

Watergames & More over Certificatie van speeltoestellen

"IJreka heeft vaak complexe projecten die snel gecertificeerd moeten worden. We hebben ervaren dat het Keurmerkinstituut ondanks de vaak zeer korte doorlooptijd voor certificatie de kwaliteit niet uit het oog verliest. Prettig een keurder te kennen die meedenkt met de klant."

IJreka over Certificatie van speeltoestellen

"Wij hebben het Keurmerkinstituut leren kennen als een betrouwbare deskundige partner die ons voorziet van een gedegen advies ten aanzien van onze certificeringen"

EIBE Benelux B.V. over Certificatie van speeltoestellen

"Dank voor de vlotte wijze waarop de herkeuring en het afleveren van de rapportage heeft plaatsgevonden. Ook voor de wijze waarop wij zijn voorzien van adviezen omtrent de afhandeling."

Topos architectuur & bouwkunde over Certificatie van speeltoestellen

"De samenwerking met Keurmerkinstituut verloopt zeer prettig, flexibel en met oog voor de specifieke wensen en eigenschappen van onze organisatie."

Geboortezorglus over Certificatie kwaliteitsmanagement in de zorg

Meld u aan voor onze nieuwsbrief

Onderwerpen

Keurmerkinstituut: voor certificatie, inspectie, onderzoek en trainingen