De toolkit van RozeZorg

Zorg en Welzijn, 19 september 2023

Ondanks de groeiende aandacht voor seksuele diversiteit, genderdiversiteit en seksediversiteit zijn er nog veel instellingen in de zorg- en welzijnssector die LHBTI’s niet meenemen in hun (inclusie)beleid. Instellingen kunnen LHBTI-vriendelijkheid bevorderen door thema’s als seksuele diversiteit, genderdiversiteit en seksediversiteit bespreekbaar te maken en door activiteiten te organiseren die over deze thema’s gaan. Activiteiten uit de toolkit van RozeZorg kunnen daarbij gebruikt worden. 

Zorg- en welzijnswerk richt zich op het welzijn van mensen in hun eigen leefomgeving en op mogelijkheden voor ontmoeting in hun eigen buurt. Steeds meer ouderen blijven zelfstandig thuis wonen, vaak met ondersteuning van zorg- en welzijnswerk. Veel (met name oudere) LHBTI’s vinden weinig (h)erkenning bij hun omgeving, waardoor ze zich sneller terugtrekken en minder gauw meedoen aan activiteiten. Dit vergroot de kans op sociaal isolement en eenzaamheid.

De instrumenten in de toolkit van RozeZorg sluiten aan op de 3 thema’s van het keurmerk De Roze Loper zodat organisaties die aan één of meer van deze aspecten aandacht willen besteden gerichter relevante mogelijkheden kunnen selecteren. De toetsing voor het keurmerk De Roze Loper kan gecombineerd met uw huidige certificering worden uitgevoerd. De Roze Loper is een keurmerk voor bijvoorbeeld woon- en thuiszorginstellingen, organisaties voor mensen met een beperking, welzijnsorganisaties, GGZ en ziekenhuizen.

WIST U DAT….

  • 20% van de homo- of biseksuele ouderen bang is voor negatieve reacties van medebewoners in zorginstellingen?
  • Bewoners/cliënten minder gemakkelijk over hun geaardheid durven te praten als je er automatisch van uit gaat dat ze hetero zijn?
  • In een wijk met 2000 bewoners er zo’n 100 lesbisch, homo of biseksueel zijn en er gemiddeld acht transgenders wonen?
  • LHBTI-personen zich, vaker dan hetero’s, niet veilig voelen in hun woonomgeving of minder binding met hun buurt of buren hebben?
  • Er ongeveer 190.000 intersekse personen in Nederland zijn?
  • Meer dan de helft van de transgender personen te maken heeft gehad met ernstige bedreigingen of geweld in de openbare ruimte?

Bron: RozeZorg

Terug naar overzicht

Meld u aan voor onze nieuwsbrief

Onderwerpen

Keurmerkinstituut: Certificatie | Inspectie | Onderzoek | Trainingen