Evalueren of een norm nog bij uw organisatie past

Zorg en Welzijn, 24 november 2022

In de Zorg en Welzijn sector stellen opdrachtgevers veelal de eis dat uw organisatie moet beschikken over een gecertificeerd kwaliteitsmanagementsysteem (KMS). Er zijn verschillende normen waarop certificering van het KMS van een organisatie uitgevoerd kan worden. Een certificering bestaat vervolgens over het algemeen uit een 3-jarige auditcyclus: een initiële of herbeoordeling in jaar 1, het 1e controlebezoek in jaar 2 en het 2de controle bezoek in jaar 3. Maar wanneer in deze cyclus evalueert u of de gekozen norm nog bij uw organisatie past?

Na het 1e voor het 2de controlebezoek

Accountmanager Dominique de Weerd: ‘Het antwoord daarop is simpel: na het 1e voor het 2de controlebezoek. Ons advies is om na het 1e controlebezoek een online evaluatiegesprek aan te vragen bij Keurmerkinstituut. In het gesprek nemen wij u mee in de verschillende normen. Wanneer er wordt gekozen voor een andere norm kunnen wij de auditor(en) vragen om bij het 2de controle bezoek alvast een ‘doorkijk te maken’ naar de nieuwe norm. Op deze manier bent u als organisatie goed voorbereid om bij de herbeoordeling van de nieuwe cyclus de overstap te kunnen maken naar de nieuwe norm.’

De verschillende normen

ISO 9001 is een norm die eisen stelt aan het KMS van een organisatie. Een internationale norm, welke globaal geformuleerd is en daarom toepasbaar is op alle kwaliteitsmanagementsystemen, ook buiten Zorg en Welzijn.

NEN-EN 15224, ook wel “ISO voor de zorg” genoemd, is de ISO 9001 norm maar aangevuld met kwaliteitseisen, toegespitst op de zorgsector. Tevens worden hier eisen gesteld aan 11 kwaliteitskenmerken.

Daarnaast bestaan er verschillende HKZ-normen:

  • Branche-specifieke HKZ-normen, denk aan Jeugdzorg, GGZ, Gehandicaptenzorg, VVT, Kraamzorg etc.
  • HKZ Zorg en Welzijn, toepasbaar voor iedere Zorg- en Welzijnsorganisatie.
  • HKZ-norm voor Kleine Organisaties, specifiek voor organisaties met maximaal 10 fte.

Neem gerust contact met ons op als u vragen heeft over welke norm het beste bij uw organisatie past of wanneer u een evaluatiegesprek wilt inplannen.

Terug naar overzicht

Meld u aan voor onze nieuwsbrief

Onderwerpen

Keurmerkinstituut: Certificatie | Inspectie | Onderzoek | Trainingen