Het logogebruik bij een managementsysteemcertificaat

Zorg en Welzijn, 9 september 2022

Keurmerkinstituut verstrekt diverse keurmerken en certificaten. De term certificaat wordt doorgaans gebruikt voor het papier waarop de toekenning is afgedrukt, de term keurmerk wordt zowel gebruikt voor het certificaat als het bijbehorende beeldmerk of logo. Dit artikel gaat over het toegestane gebruik van de beeldmerken en logo’s. 

Managementsystemen (ISO 9001, NEN-EN 15224 en HKZ)

Het logo van een managementsysteemcertificaat mag uitsluitend worden gebruikt in combinatie met de naam en het beeldmerk van de certificaathouder. Het mag niet opvallender zijn dan de naam en het beeldmerk van de certificaathouder. Het logo mag worden toegepast op websites, briefpapier, in folders en advertenties.

Als niet alle vestigingen en activiteiten van de certificaathouder onder de scope van het certificaat vallen, moet iedere afbeelding van het logo vergezeld gaan met een aanduiding van het toepassingsgebied (scope). In zo’n geval kan men de details van het toepassingsgebied vermelden op de website.

Algemeen verplichting

Een algemene verplichting voor certificaathouders is dat de uitvoeringsvoorschriften (vorm, kleur etc.) van de logo-eigenaar moeten worden opgevolgd. Als de geldigheid van het certificaat is geëindigd, mag het logo op geen enkele wijze meer worden toegepast.

Beschikbaarheid logo’s

Keurmerkinstituut stuurt zijn certificaathouders op aanvraag de grafische bestanden van de logo’s die men mag voeren. Neem gerust contact met ons op als u vragen heeft over het logogebruik van een managementsysteemcertificaat.

Terug naar overzicht

Meld u aan voor onze nieuwsbrief

Onderwerpen

Keurmerkinstituut: Certificatie | Inspectie | Onderzoek | Trainingen