HKZ-norm voor Kleine Organisaties wordt herzien

Zorg en Welzijn, 2 juli 2020

De HKZ-norm voor Kleine Organisaties uit 2010 wordt herzien. Deze norm gaat nu weer aan de laatste inzichten op het gebied van kwaliteitsdenken voldoen.Allereerst zijn de aanpassingen geïnventariseerd. Op basis daarvan is een nieuw concept opgesteld door NEN-HKZ. Op dit moment kunnen alle betrokkenen feedback geven op het herziene schema. Dit kunt u doen op de website van NEN-HKZ via deze site. In verband met het coronavirus en de drukte die dit met zich meebrengt voor de zorg, is besloten om de periode waarin commentaar gegeven kan worden te verlengen. U kunt daarom tot 1 augustus nog een reactie geven op het normontwerp.

Hierna zullen een aantal formele besluitvormingsstappen volgen. Naar verwachting is de nieuwe HKZ norm voor Kleine Organisaties voor het einde van het jaar beschikbaar. Na het verschijnen van de nieuwe norm geldt een ruime overgangsregeling, zodat organisaties de tijd krijgen om aan de nieuwe norm te voldoen. Voorlopig kan er nog gerust gebruik gemaakt worden van de huidige HKZ-norm voor Kleine Organisaties uit 2010.

Zodra er meer duidelijkheid is over de definitieve wijzigingen in het herziene schema en de overgangstermijnen, zullen wij u hierover informeren. Ook heeft Keurmerkinstituut een training in voorbereiding waarin u leert hoe de nieuwe HKZ-norm voor Kleine Organisaties er uit ziet en u zich kunt voorbereiden opdat (her-)certificering in HKZ Kleine Organisaties mogelijk wordt.

Terug naar overzicht

Meld u aan voor onze nieuwsbrief

Onderwerpen

Keurmerkinstituut: Certificatie | Inspectie | Onderzoek | Trainingen