Interview: ‘De geschiedenis van Keurmerkinstituut gaat terug tot 1926’

Zorg en Welzijn, 21 september 2023

Certificerende instellingen als Keurmerkinstituut spelen een belangrijke rol bij het uitgeven van certificaten. In een van de publicaties van HKZ op LinkedIn mocht collega Dominique de Weerd, Keurmerkinstituut voorstellen en meer vertellen over één van de laatste HKZ-certificeringen waar zij bij betrokken was. 

Dominique de Weerd is accountmanager bij Keurmerkinstituut: ‘De geschiedenis van Keurmerkinstituut gaat terug tot 1926, toen de Nederlandse Vereniging van Huisvrouwen (NVVH) de basis legde voor het eerste consumentenkeurmerk in Nederland. Uit de organisatie die hiervoor werd opgericht is eerst de Stichting IVHA, en later de Stichting Keurmerkinstituut Konsumentenprodukten voortgekomen. Medio 1998 is deze organisatie opgegaan in het huidige Keurmerkinstituut.’

Een van de laatste HKZ-certificeringen waar Dominique bij betrokken was betrof een offerte gesprek met een reeds gecertificeerde organisatie. Een van de onderwerpen die besproken werd was de manier waarop de uitvoering van het primaire proces terugkomt op de auditagenda. Dominique: ‘Tijdens de audit onderzoekt de auditor of de organisatie aan de eisen van een HKZ-norm voldoet op basis van bewijs. De auditor verzamelt hiervoor informatie zoals documenten en registratieformulieren. Daarnaast wordt informatie verkregen door waarnemingen van de auditor en interviews met zowel medewerkers als cliënten en/of cliëntenraad.

Zo checkt de auditor of de werkwijze die de werknemer heeft omschreven overeenkomt met de beschreven werkwijze in de documenten. Het doel van een gesprek met een cliënt of cliëntenraad is om input te krijgen vanuit cliëntenperspectief over het functioneren van de organisatie, om vervolgens te kijken of deze in lijn liggen met het klanttevredenheidsonderzoek en de klachtenregistratie. Simpel gezegd controleert en beoordeelt de auditor de informatie. Kan worden aangetoond dat je zegt wat je doet? En dat je doet wat je zegt?’ 

De volgende tip geeft Dominique mee aan zorgorganisaties die zich ook tegen een HKZ-norm willen certificeren: ‘De einddatum op het certificaat is gekoppeld aan de laatste auditdag van de initiële audit. De herbeoordeling wordt altijd 3 maanden voor de einddatum uitgevoerd zodat er voldoende gelegenheid is om eventuele afwijkingen tijdig op te lossen. Daarom is het van belang om bij het plannen van de initiële audit de uiteindelijke maand van de herbeoordeling in gedachten te houden. Een initiële audit in oktober, betekent drie jaar later een herbeoordeling in juli.’ 

Bron: HKZ

Terug naar overzicht

Meld u aan voor onze nieuwsbrief

Onderwerpen

Keurmerkinstituut: Certificatie | Inspectie | Onderzoek | Trainingen