Jaarlijkse controle bezoek van de RvA

Zorg en Welzijn, 24 november 2022

Keurmerkinstituut certificeert organisaties in Zorg & Welzijn op basis van verschillende normen en is erkend door de Raad voor Accreditatie (RvA). De certificaten op basis van NEN-EN 15224, HKZ, Jeugdbescherming/Jeugdreclassering en Milieuthermometer Zorg (niveau Goud) worden uitgegeven onder accreditatie. Directeur Wim Glorie: ‘De afgelopen periode vond het jaarlijkse controle bezoek van de RvA plaats. Aansluitend zijn onze accreditaties verlengd. De certificaten van onze RvA accreditatie hangen ingelijst op kantoor van Keurmerkinstituut’. 

Commissie Certificatiezaken 

Het hoogste adviesorgaan van Keurmerkinstituut is de Commissie Certificatiezaken. Een breed samengesteld college met vertegenwoordigers van diverse groepen belanghebbenden. Deze commissie ziet toe op alle certificatie-activiteiten, met name de onpartijdigheid ervan, en geeft de directie hierover advies. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Wim Glorie.

Geschiedenis van Keurmerkinstituut

Wist u dat de geschiedenis van Keurmerkinstituut terug gaat tot 1926? Toen legde de Nederlandse Vereniging van Huisvrouwen (NVVH) de basis voor het eerste consumentenkeurmerk in Nederland. Uit de organisatie die hiervoor werd opgericht is Stichting IVHA en later Stichting Keurmerkinstituut Konsumentenprodukten voortgekomen. Medio 1998 is deze organisatie opgegaan in het huidige Keurmerkinstituut, samen met Stichting Speelkeur en Stichting Kwaliteit Kinderopvang. Leer hier meer over onze geschiedenis.

Terug naar overzicht

Meld u aan voor onze nieuwsbrief

Onderwerpen

Keurmerkinstituut: Certificatie | Inspectie | Onderzoek | Trainingen