Ontwikkelingen rondom Keurmerk Gezinshuizen

Zorg en Welzijn, 15 februari 2022

Gezinshuizen zijn een kleinschalige vorm van jeugdhulp, georganiseerd vanuit een natuurlijk gezinssysteem. Gezinshuisouders bieden volgens het 24×7 principe opvoeding, ondersteuning en zorg aan jeugdigen die bij hen in huis geplaatst zijn. Het keurmerk, ontwikkeld door en eigendom van de Rudolphstichting, is organisatorisch ondergebracht bij Keurmerkinstituut en heeft als ambitie om bij te dragen aan de kwaliteit van jeugdhulpverlening. Wij praten u bij over de laatste ontwikkelingen rondom het keurmerk.

Audits rechtstreeks aanvragen

Keurmerkinstituut voert in opdracht van het keurmerk de ISO-audits uit. Certificaten zijn 3 jaar geldig met jaarlijks een auditmoment. Voortaan kan, nadat de gezinshuisaudit met goed gevolg is afgerond, een ISO-audit rechtstreeks via de website van het keurmerk worden aangevraagd. Op deze manier kunnen audits sneller, zonder tussenkomst van een medewerker van het keurmerk, worden aangevraagd.

Check editie Kwaliteitsmap

Het komt nog voor dat gezinshuizen in een verouderde versie van de Kwaliteitsmap werken. Check of u werkt met de nieuwste versie: 2020-1.0. In de map is bijvoorbeeld aangegeven waar gezinshuizen aan moeten denken wanneer er sprake is van een contract met de gemeente.

College van Deskundigen gestart

Met ingang van 2021 werkt het Keurmerk Gezinshuizen niet langer met een Keurmerkcommissie, maar met een College van Deskundigen (CdV). Belanghebbenden worden in deze nieuwe structuur betrokken bij het functioneren van het keurmerk.

Bron: www.keurmerkgezinshuizen.nl

Terug naar overzicht

Meld u aan voor onze nieuwsbrief

Onderwerpen

Keurmerkinstituut: Certificatie | Inspectie | Onderzoek | Trainingen