Wie mag er een HKZ-certificaat uitgeven?

Zorg en Welzijn, 22 september 2023

HKZ zelf? Nee. Wie dan wel? Om een HKZ-certificaat te behalen moeten zorg- en welzijnsorganisaties voldoen aan de eisen uit een HKZ-norm. HKZ toetst dit echter niet zelf. Dit gebeurt door certificerende instellingen (CI's) als Keurmerkinstituut. 

Een certificerende instelling is een onafhankelijke partij, die op basis van de HKZ-eisen beoordeelt of een organisatie voldoet aan de gekozen HKZ-norm. Als organisaties daaraan voldoen, krijgen zij het HKZ-certificaat. Alleen certificerende instellingen die een contract hebben met HKZ kunnen het HKZ-certificaat afgeven. 

Vijfmaal per jaar organiseert HKZ een overleg met deze CI’s. Dit noemen we het harmonisatie-overleg. Daar wordt onder andere besproken welke ontwikkelingen er zijn in de zorgmarkt die mogelijk invloed hebben op de HKZ-normen, of de certificerende instellingen allemaal op dezelfde manier de toetsing tegen de HKZ eisen doen en welke vernieuwingen vanuit HKZ te melden zijn.

Bron: HKZ

Terug naar overzicht

Meld u aan voor onze nieuwsbrief

Onderwerpen

Keurmerkinstituut: Certificatie | Inspectie | Onderzoek | Trainingen