Het BVVB Keurmerk voor VvE beheerders

In Nederland zijn er 143835 (bron 1) Verenigingen van Eigenaren (VVE's) en 550 (bron 2) beheerders. In 2012 is de Branchevereniging VvE Beheerders (BVVB) opgericht. De oprichting is tot stand gekomen door de vraag vanuit de branche om via één kanaal professionalisering en kennis te vergroten. Maar ook om met één gezicht naar buiten te kunnen treden naar bijvoorbeeld overheid en VvE’s.

BVVB heeft een gedragscode ontwikkeld die als basis dient voor de keurmerkcriteria van het Keurmerk voor VvE beheerders. De items uit de gedragscode zijn geoperationaliseerd en omgeschreven naar toetsbare criteria waarop het keurmerk, na positieve toetsing, kan worden uitgegeven. Belangrijk daarbij is het ethisch handelen van de VvE beheerders aangevuld met de borging van competenties en procesmatige handelingen.

Keurmerkinstituut voert voor BVVB audits uit van het BVVB Keurmerk voor VvE beheerders. Op grond van deze audits geeft Keurmerkinstituut een certificatieadvies aan BVVB.

Keurmerk documenten

download file Aanvraagformulier BVVB (120,5 KB)

download file Criteria BVVB (677,3 KB)

download file Documentenlijst BVVB (143,5 KB)

download file Keuringsprocedure BVVB (258,8 KB)

download file Keurmerkreglement BVVB (110,6 KB)

download file Bijlage 1 Gedragscode (158,6 KB)

download file Bijlage 2 PE-punten (162,8 KB)

De inhoud van een gastpagina is aan bepaalde voorwaarden gebonden.

 

Bron 1: Aantallen en kenmerken Verenigingen van Eigenaars, een verkennend onderzoek, CBS 2016.
Bron 2: Monitor VvE-markt, Bouwkennis (2016).

Referenties

Het Keurmerkinstituut; vakkundig, nauwkeurig en komen altijd hun afspraken na. Alles wat je wenst van een goede AKI!

SkateOn over Certificatie

Wij werken graag samen met het Keurmerkinstituut. Onze waterglijbanen en waterspeeltoestellen worden deskundig én onafhankelijk beoordeeld. Hun flexibiliteit en snelheid is geweldig.

Van Egdom over Certificatie

De samenwerking met het Keurmerkinstituut is zéér prettig. De zeer flexibele houding, zoals begrip voor het feit dat projectplanningen dagelijks kunnen wijzigen, zorgt samen met de proactieve houding, dat wij graag het Keurmerkinstituut vragen onze waterattracties te certificeren.

Watergames & More over Certificatie

IJreka heeft vaak complexe projecten die snel gecertificeerd moeten worden. We hebben ervaren dat het Keurmerkinstituut ondanks de vaak zeer korte doorlooptijd voor certificatie de kwaliteit niet uit het oog verliest. Prettig een keurder te kennen die meedenkt met de klant.

IJreka over Certificatie

Wij hebben het Keurmerkinstituut leren kennen als een betrouwbare deskundige partner die ons voorziet van een gedegen advies ten aanzien van onze certificeringen.

Eibe Benelux B.V. over Certificatie

Dank voor de vlotte wijze waarop de herkeuring en het afleveren van de rapportage heeft plaatsgevonden. Ook voor de wijze waarop wij zijn voorzien van adviezen omtrent de afhandeling.

Topos architectuur & bouwkunde over Certificatie

De samenwerking met Keurmerkinstituut verloopt zeer prettig, flexibel en met oog voor de specifieke wensen en eigenschappen van onze organisatie.

Geboortezorglus over Certificatie

Eerstvolgende trainingen

Bekijk al onze trainingen
Terug naar overzicht

Meld u aan voor onze nieuwsbrief

Onderwerpen

Keurmerkinstituut: Certificatie | Inspectie | Onderzoek | Trainingen