Een gemakkelijke overschakeling naar de nieuwe norm van HKZ Kleine Organisaties

Zorg en Welzijn, 23 maart 2021

De HKZ-norm voor Kleine Organisaties (versie 2021) is gepubliceerd als opvolger van de versie die alweer stamt uit 2010. De norm voldoet nu weer aan de laatste inzichten op het gebied van kwaliteitsdenken. De Raad voor Accreditatie heeft, voordat publicatie plaatsvond, een positief oordeel geveld over de toetsbaarheid van deze norm.

Overgangsregeling

Voor de nieuwe norm geldt een ruime overgangsregeling, zodat organisaties de tijd krijgen om aan de nieuwe norm te voldoen. De overgangstermijn is 3 jaar na vaststelling door het Centraal College van Deskundigen voor Zorg en Welzijn. Dit houdt in dat voor 5 oktober 2023 dient te worden voldaan aan HKZ-norm 143 Kleine organisaties (versie 2021).

Keurmerkinstituut zal waar mogelijk, de eerstvolgende audit bij reeds gecertificeerde organisaties toetsen op basis van HKZ-norm 143 Kleine organisaties (versie 2021). Organisaties die het betreft zullen individueel hiervoor worden benaderd en handvatten aangereikt krijgen om de overgang zo soepel mogelijk te laten verlopen. Op die manier wordt gegarandeerd dat tijdig wordt overgestapt op de nieuwe norm.

Online webinar

Een online webinar is door Keurmerkinstituut ontwikkeld om u bij te praten over de belangrijkste wijzigingen (toevoegingen of aanscherpingen) ten opzichte van de vorige versie. Inclusief een uitleg over hoe u deze het beste kunt invullen voor uw organisatie. Kijk voor de actuele trainingsdata naar ons volgende nieuwsbericht of in onze trainingsagenda.

Terug naar overzicht

Blog Zorg en Welzijn

Referenties

"Het Keurmerkinstituut; vakkundig, nauwkeurig en komen altijd hun afspraken na. Alles wat je wenst van een goede AKI!"

SkateOn over Certificatie van speeltoestellen

"Wij werken graag samen met het Keurmerkinstituut. Onze waterglijbanen en waterspeeltoestellen worden deskundig én onafhankelijk beoordeeld. Hun flexibiliteit en snelheid is geweldig."

Van Egdom over Certificatie van waterglijbanen

"De samenwerking met het Keurmerkinstituut is zéér prettig. De zeer flexibele houding, zoals begrip voor het feit dat projectplanningen dagelijks kunnen wijzigen, zorgt samen met de proactieve houding, dat wij graag het Keurmerkinstituut vragen onze waterattracties te certificeren."

Watergames & More over Certificatie van speeltoestellen

"IJreka heeft vaak complexe projecten die snel gecertificeerd moeten worden. We hebben ervaren dat het Keurmerkinstituut ondanks de vaak zeer korte doorlooptijd voor certificatie de kwaliteit niet uit het oog verliest. Prettig een keurder te kennen die meedenkt met de klant."

IJreka over Certificatie van speeltoestellen

"Wij hebben het Keurmerkinstituut leren kennen als een betrouwbare deskundige partner die ons voorziet van een gedegen advies ten aanzien van onze certificeringen"

EIBE Benelux B.V. over Certificatie van speeltoestellen

"Dank voor de vlotte wijze waarop de herkeuring en het afleveren van de rapportage heeft plaatsgevonden. Ook voor de wijze waarop wij zijn voorzien van adviezen omtrent de afhandeling."

Topos architectuur & bouwkunde over Certificatie van speeltoestellen

"De samenwerking met Keurmerkinstituut verloopt zeer prettig, flexibel en met oog voor de specifieke wensen en eigenschappen van onze organisatie."

Geboortezorglus over Certificatie kwaliteitsmanagement in de zorg

Eerstvolgende trainingen

Bekijk al onze trainingen

Meld u aan voor onze nieuwsbrief

Onderwerpen

Keurmerkinstituut: voor certificatie, inspectie, onderzoek en trainingen