Nieuws

Interview: ‘De geschiedenis van Keurmerkinstituut gaat terug tot 1926’

Zorg en Welzijn, 21 september 2023

Certificerende instellingen als Keurmerkinstituut spelen een belangrijke rol bij het uitgeven van certificaten. In een van de publicaties van HKZ op LinkedIn mocht collega Dominique de Weerd, Keurmerkinstituut voorstellen en meer vertellen over één van de laatste HKZ-certificeringen waar zij …

Lees meer

De toolkit van RozeZorg

Zorg en Welzijn, 19 september 2023

Ondanks de groeiende aandacht voor seksuele diversiteit, genderdiversiteit en seksediversiteit zijn er nog veel instellingen in de zorg- en welzijnssector die LHBTI’s niet meenemen in hun (inclusie)beleid. Instellingen kunnen LHBTI-vriendelijkheid bevorderen door thema’s als seksuele diversiteit, genderdiversiteit en seksediversiteit bespreekbaar …

Lees meer

Ontwikkelingen rondom Keurmerk Gezinshuizen

Zorg en Welzijn, 18 september 2023

Gezinshuizen zijn een kleinschalige vorm van jeugdhulp, georganiseerd vanuit een natuurlijk gezinssysteem. Gezinshuisouders bieden volgens het 24×7 principe opvoeding, ondersteuning en zorg aan jeugdigen die bij hen in huis geplaatst zijn. Het keurmerk, ontwikkeld door en eigendom van de Rudolphstichting, …

Lees meer

HKZ-eisen die vaak dubbel bevraagd worden bij zorginkoop

Zorg en Welzijn, 6 juni 2023

Onlangs organiseerde het Ketenbureau i-Sociaal Domein het webinar ‘Kwaliteitseisen! Duizelt het jou ook?’ in samenwerking met HKZ voor beleidsadviseurs en medewerkers kwaliteit. Onder andere werd het certificatieproces doorlopen en vragen beantwoord als: Waarom een HKZ-certificaat? Welke kwaliteitseisen worden bij certificatie …

Lees meer

Uitvoering primair proces op de auditagenda

Zorg en Welzijn, 3 maart 2023

Opdrachtgevers vragen zorg- en welzijnsorganisaties steeds vaker naar kwaliteitscertificering zoals HKZ (Harmonisatie van Kwaliteitsbeoordeling in de Zorg). Het grootste voordeel voor opdrachtgevers hierbij is garantie. Garantie op zowel de kwaliteit van het primaire zorgproces als op de organisatorische kwaliteit. Maar …

Lees meer
<< 1 2 3 4 5 >>

Meld u aan voor onze nieuwsbrief

Onderwerpen

Keurmerkinstituut: Certificatie | Inspectie | Onderzoek | Trainingen