Training ontwerp, bouw, plaatsing en certificatie speeltoestellen

Deze training is bedoeld voor

de hovenier die (buiten)speeltoestellen ontwerpt, bouwt, (ver)plaatst en inspecteert. De training is ook van grote waarde voor landschapsinrichters en -architecten. De vraag van peuterspeelzalen, kinderdagverblijven, scholen en buitenschoolse opvang naar natuurlijke verblijf- en speelplaatsen neemt sterk toe maar: 

  • Hoe gaat u als ontwerper om met normen en wetten?
  • Welke verantwoordelijkheid heeft u als ontwerper? 
  • Moeten groen/blauwe speelplekken en circulaire speeltoestellen ook aan het Warenwetbesluit attractie- en speeltoestellen (WAS) voldoen? 
  • Hoe kom ik met een overzichtsplan en standaard technisch constructiedossier (TCD) snel en eenvoudig door de keuring? 
  • Valt een boomstam of speelheuvel onder het WAS?
  • Waar moet een zandbak aan voldoen?

Deze en andere vragen worden beantwoord tijdens de training. In één dag ontvangt u die kennis die nodig is om verantwoord volgens de normen en het WAS te ontwerpen, bouwen en plaatsen. Na het volgen van deze training kunt u speeltoestellen scheiden van speelaanleidingen en heeft u de handvatten om natuurlijke verblijf- en speelplaatsen in te richten zonder al te veel papierwerk. 

Trainingsdata

  • Er zijn momenteel geen geplande data voor deze cursus.

Investering

€ 418,00 (excl. BTW) per persoon

Tarieven kunnen jaarlijks geïndexeerd worden

Duur

Eén hele dag van 9.00 tot 16.00 uur, inclusief lunch.

Bewijs van deelname

Na afloop van de training ontvangt u het officiële Keurmerkinstituut certificaat van deelname.

Onze Docenten

Martijn Nouwens

Docent / Inspecteur Lees zijn verhaal

Keurmerkinstituut: Certificatie | Inspectie | Onderzoek | Trainingen

Nieuws: Fabrikanten verplicht tot aanbrengen van Merk van Goedkeuring. Lees meer.