Nieuws

Uitvoering primair proces op de auditagenda

Zorg en Welzijn, 3 maart 2023

Opdrachtgevers vragen zorg- en welzijnsorganisaties steeds vaker naar kwaliteitscertificering zoals HKZ (Harmonisatie van Kwaliteitsbeoordeling in de Zorg). Het grootste voordeel voor opdrachtgevers hierbij is garantie. Garantie op zowel de kwaliteit van het primaire zorgproces als op de organisatorische kwaliteit. Maar …

Lees meer

Betrouwbaarheid van keurmerken en certificaten

Zorg en Welzijn, 13 februari 2023

Een keurmerk of een certificaat laat zien dat een product, dienst, persoon of managementsysteem aan bepaalde eisen voldoet. Bijvoorbeeld aan veiligheids- of kwaliteitseisen. Maar op welke manier wordt de betrouwbaarheid van keurmerken en certificaten bevorderd? En wat is het verschil …

Lees meer

Jaarlijkse controle bezoek van de RvA

Zorg en Welzijn, 24 november 2022

Keurmerkinstituut certificeert organisaties in Zorg & Welzijn op basis van verschillende normen en is erkend door de Raad voor Accreditatie (RvA). De certificaten op basis van NEN-EN 15224, HKZ, Jeugdbescherming/Jeugdreclassering en Milieuthermometer Zorg (niveau Goud) worden uitgegeven onder accreditatie. Directeur …

Lees meer

Green Deal Duurzame Zorg 3.0

Zorg en Welzijn, 24 november 2022

Zorgorganisaties kunnen middels de Milieuthermometer Zorg hun aandacht voor een duurzame bedrijfsvoering zichtbaar maken. Met de Milieuthermometer Zorg krijgt de directie beschikking over een handzaam instrument om de milieuprestatie en milieuzorg structureel te verbeteren en concreet aantoonbaar te maken. De …

Lees meer

Evalueren of een norm nog bij uw organisatie past

Zorg en Welzijn, 24 november 2022

In de Zorg en Welzijn sector stellen opdrachtgevers veelal de eis dat uw organisatie moet beschikken over een gecertificeerd kwaliteitsmanagementsysteem (KMS). Er zijn verschillende normen waarop certificering van het KMS van een organisatie uitgevoerd kan worden. Een certificering bestaat vervolgens …

Lees meer
<< 2 3 4 5 6 >>

Meld u aan voor onze nieuwsbrief

Onderwerpen

Keurmerkinstituut: Certificatie | Inspectie | Onderzoek | Trainingen