Het nieuwe WAS gaat per 1 juli 2023 in

Spelen, 5 mei 2023

Eindelijk is het dan zo ver. Het nieuwe Warenwetbesluit attractie- en speeltoestellen 2023 (WAS2023) gaat per 1 juli 2023 in. Het heeft helaas langer geduurd dan alle partijen wensten. En het nieuwe WAS is bovendien nog niet helemaal af. Daarom heeft het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) besloten het in twee delen uit te brengen:

  • Op 1 juli 2023 treden het Warenwetbesluit attractie- en speeltoestellen 2023 (WAS2023) en de Warenwetregeling attractie- en speeltoestellen (voorheen Nadere regels attractie- en speeltoestellen) in werking. De Reikwijdtenotitie blijft vooralsnog van kracht. 
  • De bedoeling is om de reikwijdtenotitie te herzien en in de Warenwetregeling attractie- en speeltoestellen op te nemen. De gewijzigde Warenwetregeling zal naar verwachting in 2026 in werking treden.

WAS2023 versus voorgaande wetgeving

WAS2023 is voor zover het de reikwijdte betreft weinig anders dan de voorgaande wetgeving. In de reikwijdtenotitie wordt aangegeven welke objecten in welke situatie onder het WAS vallen. Met name over de indirecte speeltoestellen bestaat nu nog veel onduidelijkheid. Datzelfde geldt voor de sporttoestellen die op speelterreinen zullen worden geplaatst. Naar mening van Keurmerkinstituut zal de gewijzigde Warenwetregeling in 2026 een grotere impact hebben dan WAS2023. Daar waar WAS2023 zich met name richt op definities, verantwoordelijkheden van marktdeelnemers (zoals fabrikanten, beheerders, e.d.), certificatie, merken van goedkeur en de inhoud van technische constructiedossiers zal men zich in de gewijzigde Warenwetregeling (naar verwachting dus in 2026) meer op de toestellen zelf richten.

Merk van goedkeur

Op 1 juli 2023 zal er het een en ander veranderen voor iedereen die zich met speeltoestellen bezig houdt. Zo zijn er regels opgenomen over het aanbrengen van een merk van goedkeur. Dat merk wordt uitgegeven door de keurende instelling en geeft in feite aan dat het toestel gecertificeerd is. Daarnaast zijn er nieuwe regels voor de lay-out van certificaten. Deze regels zijn ingesteld om certificaten duidelijker te maken zodat een betere controle kan plaatsvinden of een bepaald toestel daadwerkelijk gecertificeerd is. Ook worden Aangewezen keuringsinstellingen (AKI's) verplicht een waarmerk op de certificaten aan te brengen om fraude te voorkomen.

AKI’s tijdelijk schorsen

Een belangrijke nieuwe maatregel is dat het ministerie AKI’s tijdelijk kan schorsen als ze hun werk niet goed doen. Dat is in feite een strafmaatregel om de kwaliteit te verhogen en die van alle AKI’s gelijk te trekken. Ook zal het ministerie een vergelijkend onderzoek kunnen instellen door alle AKI’s dezelfde opdracht te geven en de uitkomsten daarvan te vergelijken.

Besluitenlijst AKI-Overleg

Binnenkort gaan de AKI’s afspraken maken over enkele zaken uit het WAS. Mogelijk zullen die op de 'Besluitenlijst AKI-Overleg', gepubliceerd op de site van de NVWA, worden overgenomen. 

Workshop WAS2023

Keurmerkinstituut verzorgt workshops over WAS2023. U krijgt dan uitleg over de wijzigingen die gaan plaatsvinden. De trainingen zijn met name interessant voor fabrikanten, leveranciers en inspecteurs van speeltoestellen. Lees hier meer over de workshop WAS2023. De training kan ook in-company gegeven worden.

* Aangepast op 14 september 2023 *

Terug naar overzicht

Keurmerkinstituut: Certificatie | Inspectie | Onderzoek | Trainingen