Het nieuwe WAS is in gegaan

Spelen, 6 juli 2023

Het nieuwe Warenwetbesluit attractie- en speeltoestellen 2023 (WAS2023) is per 1 juli 2023 in gegaan. Naast dat het nieuwe WAS nog niet helemaal af is zijn de betrokken marktpartijen (het Ministerie van VWS, de NVWA en de AKI’s) druk met elkaar in gesprek over de praktische invulling van het nieuwe WAS. In dit artikel geven wij u een update over de stand van zaken.

Workshop WAS2023

Keurmerkinstituut is als oudste keurende instelling (AKI) op de hoogte van alles wat met het nieuwe WAS, spelen, ontwerpen, inspecteren en certificeren te maken heeft. Mede door de directe lijn die Keurmerkinstituut als AKI heeft met het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) zijn wij op de hoogte van wat de toekomst zal gaan brengen. 

De definitieve invulling van het WAS, en met name de detaillering op het gebied van het merk van goedkeuring en de lay out van de certificaten, is nog niet bekend. Daar worden op dit moment nog gesprekken met het ministerie van VWS over gevoerd. 

Wanneer u wilt weten hoe het echt zit verzoeken wij u geduld te betrachten voor onze Workshop WAS2023 welke na de zomer en na afronding van de gesprekken gegeven zal worden. In de workshop krijgt u uitleg over de wijzigingen die gaan plaatsvinden. De trainingen zijn met name interessant voor fabrikanten, leveranciers en inspecteurs van speeltoestellen. Lees hier meer over de workshop WAS2023. De training kan ook in-company gegeven worden.

De wijzigingen in het kort 

Het nieuwe WAS in twee delen

Zoals eerder gemeld in ons artikel van 5 mei heeft het Ministerie van VWS besloten het nieuwe WAS in twee delen uit te brengen:

  • Op 1 juli 2023 treden het Warenwetbesluit attractie- en speeltoestellen 2023 (WAS2023) en de Warenwetregeling attractie- en speeltoestellen (voorheen Nadere regels attractie- en speeltoestellen) in werking. De Reikwijdtenotitie blijft vooralsnog van kracht. 
  • De bedoeling is om de reikwijdtenotitie te herzien en in de Warenwetregeling attractie- en speeltoestellen op te nemen. De gewijzigde Warenwetregeling zal naar verwachting in 2026 in werking treden.

Impact gewijzigde Warenwetregeling in 2026

Naar mening van Keurmerkinstituut zal de gewijzigde Warenwetregeling in 2026 een grotere impact hebben dan WAS2023. Daar waar WAS2023 zich met name richt op definities, verantwoordelijkheden van marktdeelnemers (zoals fabrikanten, beheerders, e.d.), certificatie, merken van goedkeur en de inhoud van technische constructiedossiers zal men zich in de gewijzigde Warenwetregeling (naar verwachting dus in 2026) meer op de toestellen zelf richten.

Merk van goedkeur

In het nieuwe WAS zijn er regels opgenomen over het aanbrengen van een merk van goedkeur. Dat merk wordt uitgegeven door de keurende instelling en geeft in feite aan dat het toestel gecertificeerd is.

* Aangepast op 14 september 2023 * 

Terug naar overzicht

Keurmerkinstituut: Certificatie | Inspectie | Onderzoek | Trainingen