Online hulp bij opstellen technische constructiedossiers

Spelen, 24 juni 2022

Als een speeltoestel in serie of eenmalig gekeurd moet worden zal de opdrachtgever een technisch constructiedossier (TCD) moeten indienen. De Aangewezen keuringsinstelling (AKI) zal deze en het toestel zelf beoordelen aan het voldoen aan alle eisen gesteld in het Warenwetbesluit Attractie- en Speeltoestellen (WAS). Maar waar moet een TCD aan voldoen?

Bijlage II van het WAS

Een aantal zaken moet in de dossiers van zowel stuks- als serietoestellen aanwezig zijn. Deze staan vermeld in bijlage II van het WAS. Afhankelijk van het type toestel kunnen sommige onderdelen achterwege blijven of minder gedetailleerd worden opgesteld. Zo zal het TCD voor een eenmalig duikelrekje een stuk beperkter kunnen zijn dan voor een zweefmolen bijvoorbeeld.

Niet iedereen vindt het opstellen van een TCD even makkelijk. Keurmerkinstituut biedt daarom hulp aan bij het maken van dossiers. Daarvoor hebben we een aantal erg handige hulpmiddelen.

Onze inspecteurs kunnen u online de helpende hand bieden maar ook een bezoek is mogelijk. De inspecteurs geven tips hoe het dossier op te stellen, voor zowel stuks- als serietoestellen. Maakt u regelmatig speeltoestellen of bent u van plan dat te gaan doen dan streven we naar een standaarddossier dat voor alle toestelkeuringen gebruikt kan worden. 

Wilt u meer weten over de mogelijkheden of een kostenschatting ontvangen? Neem dan gerust contact met ons op.

Terug naar overzicht

Meld u aan voor onze nieuwsbrief

Onderwerpen

Keurmerkinstituut: Certificatie | Inspectie | Onderzoek | Trainingen