Plan nu alvast een vuurwerkronde in voor januari 2023

Spelen, 18 november 2022

Helaas krijgen veel beheerders ermee te maken rond Oud en Nieuw: vuurwerkschade. Het tijdig herstellen van de schade is van groot belang voor de veiligheid in uw speeltuin. Onze inspecteurs voeren in januari nieuwjaarinspecties uit. Op deze manier is het snel duidelijk waar vervangingen of reparaties nodig zijn. Maar pas op. Té grote herstelwerkzaamheden kunnen leiden tot het moeten her-certificeren van toestellen. 

Nieuwjaarinspectie

Een inspectie bestaat uit de beoordeling van het toestel en de omliggende speelzone. Keurmerkinstituut onderzoekt in hoeverre het speeltoestel afwijkt van de oorspronkelijke toestand als gevolg van vandalisme. De inspectie van de speelzone bestaat uit de controle van harde en/of gevaarlijke voorwerpen, rubbertegels, bodemmaterialen en ondergrond. De resultaten van de inspectie worden uitgebreid en op een overzichtelijke en heldere manier aan u gerapporteerd.

Her-certificeren

Als grote constructieve wijzigingen aan speeltoestellen worden doorgevoerd kan het zijn dat het certificaat van goedkeuring vervalt. Constructieve aanpassingen moeten altijd aan de aangewezen keuringsinstelling (AKI) worden voorgelegd. Het is aan de AKI te bepalen of echt sprake is van een constructieve aanpassing en of het toestel na aanpassing nog wel voldoet aan de eisen gesteld in het Warenwetbesluit Attractie- en speeltoestellen (WAS). De AKI zal bepalen of de aanpassing binnen het afgegeven certificaat valt of dat een nieuwe verstrekt zal moeten worden.

Wenst u een nieuwjaarinspectie in te plannen of aangepaste speeltoestellen te laten hercertificeren? Neem dan gerust contact met ons op.

Terug naar overzicht

Keurmerkinstituut: Certificatie | Inspectie | Onderzoek | Trainingen