Nieuws

Steeds meer fitness-toestel keuringen volgens EN16630

29 sep 2017

Nederland heeft nieuwe recreatievormen gevonden: buiten-fitnessen. Dit wordt gedaan op permanent geïnstalleerde fitness-apparaten. Met name bij de ouderen zijn dit populaire toestellen om de nodige beweging te krijgen. Voor deze toestellen is een speciale norm ontwikkeld, NEN-EN16630 en deze wordt veel toegepast in de fitness-branche. De norm is bedoeld voor oudere en jongere gebruikers met een lengte van meer dan 140 cm. Elektrische apparaten en losse gewichten zijn uitgesloten. Helaas worden voor de verschillende sport- en speelapparatuur nog wel eens ...

Lees meer

NEN-symposium 2017 Nieuwe normen speeltoestellen

29 sep 2017

Naar aanleiding van de herziene normenreeks voor speeltoestellen: NEN-EN 1176 'Speeltoestellen en bodemoppervlakken van speeltoestellen' organiseert NEN op 22 november a.s. een symposium over veiligheid van speeltoestellen in de Caballero Fabriek in Den Haag. De nieuwe normen worden naar het Nederlands vertaald en zijn vanaf november 2017 beschikbaar. Het symposium over de nieuwe normenreeks voor speeltoestellen wordt gecombineerd met de jaarlijkse terugkomdag voor de inspecteurs van Stichting Veilig Spelen. De visie op spelen is voor iedereen anders. Een kind heeft ...

Lees meer

Overheid tevreden over certificatie door Keurmerkinstituut

30 mei 2017

De Inspectie Jeugdzorg heeft onderzocht hoe het Keurmerkinstituut de wettelijk verplichte certificatie onder de Jeugdwet uitvoert. De Inspectie concludeert o.a. dat het overheidstoezicht kan steunen op de bevindingen van het Keurmerkinstituut bij de opzet en het uitvoeren van toezicht op de instellingen voor jeugdbescherming en jeugdreclassering (jb/jr). In zijn aanbiedingsbrief aan de Tweede Kamer stelt de staatssecretaris dat hij tevreden is met het resultaat van dit onderzoek, en dat de jb/jr-certificatie door het Keurmerkinstituut zal worden voortgezet. Uit het onderzoek ...

Lees meer

Overstappen op ISO/HKZ (2015) wordt langzamerhand urgent

30 mei 2017

Op 15 september 2018 vervallen alle HKZ- en ISO 9001-certificaten die zijn gebaseerd op de HKZ-schema's van vòòr 2015, resp. ISO 9001 uit 2008. Veel organisaties stellen de overgang nog even uit, maar de tijd begint nu te dringen. Bij iedere audit die nu begint moet eigenlijk op de nieuwe eisen worden getoetst. We leggen uit waarom, en wat u kunt doen om op tijd klaar te zijn. Wilt u de overgang combineren met een reguliere audit, dan moet deze ...

Lees meer

Interessante sites en publicaties over kwaliteit

30 mei 2017

De meeste nieuwtjes over kwaliteit in zorg en welzijn komen langs meerdere wegen terecht bij de kwaliteitsfunctionarissen en directies. Er zijn echter ook interessante publicaties die in andere netwerken circuleren, of anderszins niet de bekendheid krijgen die ze verdienen. In deze aflevering van zijn nieuwsbrief attendeert het Keurmerkinstituut u op publicaties over: zelfsturing (voors en tegens), spanning tussen bureaucratie en professionele autonomie, toekomst van kwaliteit in de ouderenzorg. Veel organisaties werken met zelfsturende of zelforganiserende teams. De post-academische management opleiding ...

Lees meer
<< 2 3 4 5 6 >>