Digitale toegankelijkheid, hoe beginnen we?

Zorg en Welzijn, 14 juni 2022

Uiteraard wilt u dat iedereen een goede ervaring heeft op uw website, mensen met én zonder beperking. Maar waar begint u als u de opdracht krijgt om digitale toegankelijkheid op te pakken? Waar staan we nu? Waar moeten we heen?

Van QuickScan tot certificaat

Een QuickScan toegankelijkheid geeft antwoord op deze vragen. De website (en/of app) wordt steekproefsgewijs gescand op basis van Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.1 AA, de huidige eis waar websites aan moeten voldoen.

Na het doorvoeren van alle adviezen en aanpassingen wordt er een volledige inspectie uitgevoerd op de 50 richtlijnen uit de WCAG. Indien eventuele aandachtspunten zijn opgelost, ontvangt u (na her inspectie) het Drempelvrij certificaat. De QuickScan en inspectie voert Keurmerkinstituut uit in samenwerking met Carapax IT.

European Accessibility Act vanaf 2025

Alle overheidswebsites moeten digitaal toegankelijk zijn of inzichtelijk maken (met een QuickScan) hoe zij dit gaan worden. Voor veel andere organisaties gaat vanaf 2025 de European Accessibility Act formeel in, dit is een Europese wet voor digitale toegankelijkheid.

Aan de slag?

Aan de slag met digitale toegankelijkheid? Lees meer via of neem gerust contact op met collega Dominique de Weerd.

Terug naar overzicht

Meld u aan voor onze nieuwsbrief

Onderwerpen

Keurmerkinstituut: Certificatie | Inspectie | Onderzoek | Trainingen