Digitale toegankelijkheid, hoe beginnen we?

Zorg en Welzijn, 14 juni 2022

Uiteraard wilt u dat iedereen een goede ervaring heeft op uw website, mensen met én zonder beperking. Maar waar begint u als u de opdracht krijgt om digitale toegankelijkheid op te pakken? Waar staan we nu? Waar moeten we heen?

Van QuickScan tot certificaat

Een QuickScan toegankelijkheid geeft antwoord op deze vragen. De website (en/of app) wordt steekproefsgewijs gescand op basis van Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.1 AA, de huidige eis waar websites aan moeten voldoen.

Na het doorvoeren van alle adviezen en aanpassingen wordt er een volledige inspectie uitgevoerd op de 50 richtlijnen uit de WCAG. Indien eventuele aandachtspunten zijn opgelost, ontvangt u (na her inspectie) het Drempelvrij certificaat. De QuickScan en inspectie voert Keurmerkinstituut uit in samenwerking met Carapax IT.

European Accessibility Act vanaf 2025

Alle overheidswebsites moeten digitaal toegankelijk zijn of inzichtelijk maken (met een QuickScan) hoe zij dit gaan worden. Voor veel andere organisaties gaat vanaf 2025 de European Accessibility Act formeel in, dit is een Europese wet voor digitale toegankelijkheid.

Aan de slag?

Aan de slag met digitale toegankelijkheid? Lees meer via of neem gerust contact op met collega Dominique de Weerd.

Terug naar overzicht

Referenties

Het Keurmerkinstituut; vakkundig, nauwkeurig en komen altijd hun afspraken na. Alles wat je wenst van een goede AKI!

SkateOn over Certificatie

Wij werken graag samen met het Keurmerkinstituut. Onze waterglijbanen en waterspeeltoestellen worden deskundig én onafhankelijk beoordeeld. Hun flexibiliteit en snelheid is geweldig.

Van Egdom over Certificatie

De samenwerking met het Keurmerkinstituut is zéér prettig. De zeer flexibele houding, zoals begrip voor het feit dat projectplanningen dagelijks kunnen wijzigen, zorgt samen met de proactieve houding, dat wij graag het Keurmerkinstituut vragen onze waterattracties te certificeren.

Watergames & More over Certificatie

IJreka heeft vaak complexe projecten die snel gecertificeerd moeten worden. We hebben ervaren dat het Keurmerkinstituut ondanks de vaak zeer korte doorlooptijd voor certificatie de kwaliteit niet uit het oog verliest. Prettig een keurder te kennen die meedenkt met de klant.

IJreka over Certificatie

Wij hebben het Keurmerkinstituut leren kennen als een betrouwbare deskundige partner die ons voorziet van een gedegen advies ten aanzien van onze certificeringen.

Eibe Benelux B.V. over Certificatie

Dank voor de vlotte wijze waarop de herkeuring en het afleveren van de rapportage heeft plaatsgevonden. Ook voor de wijze waarop wij zijn voorzien van adviezen omtrent de afhandeling.

Topos architectuur & bouwkunde over Certificatie

De samenwerking met Keurmerkinstituut verloopt zeer prettig, flexibel en met oog voor de specifieke wensen en eigenschappen van onze organisatie.

Geboortezorglus over Certificatie

Meld u aan voor onze nieuwsbrief

Onderwerpen

Keurmerkinstituut: Certificatie | Inspectie | Onderzoek | Trainingen