Nieuws

Overstappen op de nieuwe ISO/HKZ-normen: workshop

11 nov 2016

In september 2015 verscheen de vernieuwde norm ISO 9001. In de maanden daarna zijn alle HKZ-certificatieschema's hierop aangepast. Alle houders van een HKZ- of ISO 9001-certificaat moeten voor 15 september 2018 aan de herziene versie voldoen. Het Keurmerkinstituut verzorgt workshops om hen hierbij te helpen. Veel organisaties zoeken nog naar praktische tips om de nieuwe criteria te verwerken in het eigen kwaliteitsmanagementsysteem. Om handen en voeten te geven aan de wijzigingen in ISO 9001 en de HKZ-schema's organiseert het Keurmerkinstituut ...

Lees meer

Certificaat voor cliƫntveiligheid: meer focus, minder weerstand

7 nov 2016

Tot voor kort leek een veiligheidsmanagementsysteem (VMS) voornamelijk iets voor ziekenhuizen, maar de langdurige zorg heeft het veiligheidscertificaat nu ook ontdekt. Het Keurmerkinstituut signaleert een flinke toename in zijn orderportefeuille voor dit certificaat. Zorgbestuurders melden ons dat het veel makkelijker is om de medewerkers te motiveren voor veiligheid dan voor het meer abstracte begrip kwaliteit. In verschillende zorgsectoren wordt gezocht naar nieuwe organisatieprincipes (lean management, zelfsturende teams, e.d.) en alternatieve instrumenten om kwaliteit te bevorderen (visitatie, teamreflectie, kwaliteitsstatuut, branchekeurmerk, etc.) ...

Lees meer

Overstappen op de nieuwe ISO/HKZ-normen: misverstanden opgehelderd

6 nov 2016

Hoewel de ingangsdatum en de overgangstermijn van de nieuwe ISO 9001-norm en HKZ-schema's ondubbelzinnig vast staan, hebben veel certificaathouders nog wel vragen over de beste aanpak en de fasering. In dit bericht helderen we de meest gehoorde misverstanden op. Misverstand 1: De overstap moet kort voor de einddatum van het oude schema (15-09-18) worden uitgevoerd. U kunt op elk gewenst moment overstappen, zelfs tussen twee audits in. De overgangsaudit duurt 0,5 dag, ongeacht wanneer deze wordt uitgevoerd. Het is raadzaam ...

Lees meer

In memoriam Karin van Dam

13 apr 2016

Op 11 april jl. is onze collega Karin van Dam (hoofdauditor) na een lang ziekbed overleden. Bijna een jaar geleden hoorden we dat ze ongeneeslijk ziek was, en daarna ging haar conditie langzaam achteruit. In de persoonlijke contacten bleek haar geest echter tot het laatst toe ongebroken, en dat was typerend voor de Karin die ruim vier jaar onze collega was. Toen Karin eind 2011 in dienst kwam van het Keurmerkinstituut was ze al een ervaren hoofdauditor. Mede door haar ...

Lees meer

Waarmerk Drempelvrij voor toegankelijke websites

23 mrt 2016

Websites die voldoen aan de toegankelijkheidseisen van de Stichting drempelvrij.nl worden onderscheiden met het Waarmerk Drempelvrij. Dit is van belang voor ouderen, mensen met een beperking, maar ook voor 'gewone' bezoekers van uw site. Het Keurmerkinstituut kan dit keurmerk nu ook verlenen. Lees verder over de voordelen van het Waarmerk, de reeds gecertificeerde websites, en de foto van de ondertekening van het contract met Drempelvrij. U bereikt met een toegankelijke website niet alleen mensen met een visuele, auditieve, verstandelijke en ...

Lees meer
<< 9 10 11 12 13 >>