Nieuws

AKI stopt WAS certificeringen

2 dec 2016

Per 1 november 2016 is het Liftinstituut gestopt met de keuringen voor speel- en watertoestellen, en is het niet meer aangewezen voor de certificering volgens het Warenwetbesluit Attractie- en speeltoestellen. Dat betekent dat er nog maar drie AKI’s op Nederlands grondgebied zijn: AIB Vincotte, Tüv Nederland en het Keurmerkinstituut. Wat houdt dit in voor de uitgegeven certificaten? Eerder al hebben andere AKI’s de aanwijzing laten intrekken of niet verlengd, zoals Aboma Keboma, KEMA, MKB Geleen en DNV. De certificaten uitgegeven ...

Lees meer

Valhoogte vogelnestschommels, hoe zit het nou?

2 dec 2016

Al eerder berichtte het Keurmerkinstituut over de valhoogte van de zogenaamde vogelnest- of mandschommels. EN 1176 (2008) meldt dat de hoogte in het midden van de mand gemeten moet worden. Het Bijblad dat door de NEN-leden is opgesteld gaat echter uit van meting op de rand. Bij deze meting is de valhoogte, en dus ook de valruimte, groter. Momenteel wordt de normenserie EN 1176 herschreven, en het is al bekend dat ook deze nieuwe versie uitgaat van meting in het ...

Lees meer

Minister stopt pilot privé-speeltoestellen

2 dec 2016

Er is zo veel om te doen geweest, de pilot waarbij burgers “privé-speeltoestellen” in de openbare ruimte mogen plaatsen. De bedoeling was een tijdelijke proef te starten voor het in overleg plaatsen van dit type toestellen. De burgers en gemeenten zouden vervolgens zelf toezicht moeten houden. De wijze van toezicht zou intern met de burgers afgestemd moeten worden door de gemeenten. Gedurende de hele periode dat de pilot is besproken waren er zowel voor- als tegenstanders. De voorstanders wensten meer ...

Lees meer

Informatiebeveiliging in de zorg: zet snel de eerste stap

11 nov 2016

Op 1 januari 2016 is de nieuwe privacywetgeving van kracht geworden. De belangrijkste wijzigingen zijn de meldplicht voor datalekken, en het uitdelen van boetes bij overtreding van de wet. De rijksoverheid vindt informatiebeveiliging in de zorg zo belangrijk dat ze de Nederlandse norm hiervoor gratis ter beschikking stelt, maar het is niet verplicht om aan deze norm te voldoen. Wat kunt u doen om de risico's te beperken? De nieuwe privacyregels zijn te vinden bij de Autoriteit Persoonsgegevens. De normen ...

Lees meer

Overstappen op de nieuwe ISO/HKZ-normen: workshop

11 nov 2016

In september 2015 verscheen de vernieuwde norm ISO 9001. In de maanden daarna zijn alle HKZ-certificatieschema's hierop aangepast. Alle houders van een HKZ- of ISO 9001-certificaat moeten voor 15 september 2018 aan de herziene versie voldoen. Het Keurmerkinstituut verzorgt workshops om hen hierbij te helpen. Veel organisaties zoeken nog naar praktische tips om de nieuwe criteria te verwerken in het eigen kwaliteitsmanagementsysteem. Om handen en voeten te geven aan de wijzigingen in ISO 9001 en de HKZ-schema's organiseert het Keurmerkinstituut ...

Lees meer
<< 10 11 12 13 14 >>