Nieuws

Certificaat voor cliƫntveiligheid: meer focus, minder weerstand

7 nov 2016

Tot voor kort leek een veiligheidsmanagementsysteem (VMS) voornamelijk iets voor ziekenhuizen, maar de langdurige zorg heeft het veiligheidscertificaat nu ook ontdekt. Het Keurmerkinstituut signaleert een flinke toename in zijn orderportefeuille voor dit certificaat. Zorgbestuurders melden ons dat het veel makkelijker is om de medewerkers te motiveren voor veiligheid dan voor het meer abstracte begrip kwaliteit. In verschillende zorgsectoren wordt gezocht naar nieuwe organisatieprincipes (lean management, zelfsturende teams, e.d.) en alternatieve instrumenten om kwaliteit te bevorderen (visitatie, teamreflectie, kwaliteitsstatuut, branchekeurmerk, etc.) ...

Lees meer

Overstappen op de nieuwe ISO/HKZ-normen: misverstanden opgehelderd

6 nov 2016

Hoewel de ingangsdatum en de overgangstermijn van de nieuwe ISO 9001-norm en HKZ-schema's ondubbelzinnig vast staan, hebben veel certificaathouders nog wel vragen over de beste aanpak en de fasering. In dit bericht helderen we de meest gehoorde misverstanden op. Misverstand 1: De overstap moet kort voor de einddatum van het oude schema (15-09-18) worden uitgevoerd. U kunt op elk gewenst moment overstappen, zelfs tussen twee audits in. De overgangsaudit duurt 0,5 dag, ongeacht wanneer deze wordt uitgevoerd. Het is raadzaam ...

Lees meer

In memoriam Karin van Dam

13 apr 2016

Op 11 april jl. is onze collega Karin van Dam (hoofdauditor) na een lang ziekbed overleden. Bijna een jaar geleden hoorden we dat ze ongeneeslijk ziek was, en daarna ging haar conditie langzaam achteruit. In de persoonlijke contacten bleek haar geest echter tot het laatst toe ongebroken, en dat was typerend voor de Karin die ruim vier jaar onze collega was. Toen Karin eind 2011 in dienst kwam van het Keurmerkinstituut was ze al een ervaren hoofdauditor. Mede door haar ...

Lees meer

Waarmerk Drempelvrij voor toegankelijke websites

23 mrt 2016

Websites die voldoen aan de toegankelijkheidseisen van de Stichting drempelvrij.nl worden onderscheiden met het Waarmerk Drempelvrij. Dit is van belang voor ouderen, mensen met een beperking, maar ook voor 'gewone' bezoekers van uw site. Het Keurmerkinstituut kan dit keurmerk nu ook verlenen. Lees verder over de voordelen van het Waarmerk, de reeds gecertificeerde websites, en de foto van de ondertekening van het contract met Drempelvrij. U bereikt met een toegankelijke website niet alleen mensen met een visuele, auditieve, verstandelijke en ...

Lees meer

Overheid stopt met beoordeling van keurmerken

18 okt 2015

De lijst met betrouwbare keurmerken op de overheidswebsite Consuwijzer (www.consuwijzer.nl) gaat verdwijnen. De keurmerkenlijst bevat alle keurmerken die zich bij Consuwijzer hebben aangemeld en bij een beoordeling door de Raad voor Accreditatie (RvA) aan een aantal zorgvuldigheidseisen bleken te voldoen. Elk keurmerk op de lijst is voorzien van een score die aangeeft in welke mate aan de zorgvuldigheidseisen wordt voldaan. Bij de beoordeling van een keurmerk kijkt de RvA niet naar de hoogte van de eisen waaraan de goedgekeurde producten ...

Lees meer
<< 10 11 12 13 14 >>