Scheiding tussen sport en spelen

Spelen, 12 oktober 2021

Sporttoestellen staande op een speelterrein vallen onder het WAS en moeten gecertificeerd worden volgens dit besluit. Een speelterrein is een locatie waar minimaal één speeltoestel staat. De meest gestelde vraag binnen dit thema is: "Hoe ver moet een sporttoestel van een speeltoestel afstaan om niet meer onder het WAS te vallen?" Het is helaas een misvatting dat alleen de afstand bepalend is. Er zijn namelijk veel meer factoren van belang:

1. De fysieke afstand tussen het sport- en speeltoestel. Des te groter de afstand tussen beide toestellen des te groter de kans dat het WAS niet van toepassing is op het sporttoestel.

2. Het soort afscheiding tussen beide toestellen zoals beplanting, muur of hek, kleurstelling van de vloer. Een afscheiding kan remmend werken maar ook dusdanig zijn dat (kleine) kinderen niet bij het toestel kunnen komen.

3. De aanwezigheid van borden, waarschuwingsteksten.

4. De locatie: hoe is deze te bereiken, de afstand tot bebouwing, betreft het een afgelegen locatie waar jonge kinderen niet komen?

5. De gebruikersgroep: leeftijd. Als er geen jonge kinderen komen is de afscheiding tussen sport en spelen minder belangrijk.

6. Is er toezicht aanwezig en is de locatie afsluitbaar.

7. Het soort toestellen. Op een skatebaan komen andere gebruikers dan in een speeltuin met wipkippen.

Elke case is dus anders en aan de AKI om te beoordelen. Het is uiteindelijk aan de AKI te bepalen of een sporttoestel onder het WAS valt. Daarbij worden alle boven vermelde factoren gehanteerd. Heeft u vragen over sport of spelen? Laat ons dat dan weten via het contactformulier

Terug naar overzicht

Keurmerkinstituut: Certificatie | Inspectie | Onderzoek | Trainingen